KAPRITSO NG LAMAN (Ika-71 na labas)

“OKEY! Ano ba ang itatanong mo?” patanong na tugon ni Tina sa overseas call ni Jason.

“Gusto ko lang malaman kung sino ang babae ng asawa ni Sally diyan sa Pilipinas.

Puwede ba?”

Natigilan ang babae sa tanong ni Jason.

“How do I know?” sagot niya.

“Alam kong alam mo!” paniniyak naman ng binata.

“How sure you are. Friend ko siya pero hindi ko kabarkada,” pagkakaila pa rin ni Tina.

“Okey! Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, may tumawag dito sa Taipei informing kung sino ang babae na kinababaliwan ngayon ni Jude.”

Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Tina pero hindi siya nagpahalata sa kausap.

“S-Sino?” tanong niya.

“Ikaw!”

Ang lakas ng tawa ni Tina.

“Kung sinoman ang impormante mo, niloloko ka lang niya. Bakit ko naman papatulan ang asawa ni Sally ay may asawa rin ako!” sabi ng babae.

Si Jason naman ang tumawa.

“May asawa ka noon pero hiniwalayan ka na dahil natuklasan niya ang paglalaro mo ng apoy while you’re working here in Taipei,” maya-maya’y sabi ng binata. “At alam mo ba kung sino ang impormante ko tungkol sa bagong babae ni Jude?”

“S-Sino?”

“Si Edward! Ang mismong pinsan ni Jude!”

Hindi na nakatanggi pa si Tina.

Nakita kasi siya ng pinsan ni Jude sa mismong bahay nito.

Nakadamit pambahay.

Ano ang ginagawa niya roon sa ganoong ayos?

At kung bisita siya roon, bakit nakasarado ang pintuan?

At siya pa ang nagbukas nang tumawag si Edward sa labas.

“Okey! Kumpleto ka na pala sa info. Paano pa ako tatanggi?” pag-amin na ni Tina.

“I’m sorry. Pero wala akong masamang intensiyon sa pambubuking sa iyo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan,” sagot naman ni Jason.

“Okey lang! Alam na ba ni Sally ang tungkol sa relasyon namin ni Jude?”

“Siya ang tinawagan ni Edward at binigyan ng impormasyon. Pero hindi siya naniniwala na magagawa mo siyang traydurin. Ang iniisip niya, nanggugulo lang ang gagong iyon.

Bago kasi umalis, hiniling niya kay Sally na mag-one night stand sila pero hindi siya pumayag at nagbanta siya na gaganti. Isusumbong daw niya kay Jude ang tungkol sa relasyon naming dalawa,” sagot naman ng binata.

“Pero wala siyang isinumbong tungkol sa iyo. Kaharap ako nang dumating siya!”

“Hindi ko alam kung ano ang kanyang motibo!” sabi ni Jason.

“Pareho nating alam. Pero ikaw, ano ang motibo mo sa pagtawag mo sa akin?” tanong ni Tina.

“Pagbutihin mo ang pagrenda kay Jude. Sa iyo na siya at sa akin naman si Sally.

Napamahal na siya sa akin. Ayoko nang magkahiwalay pa kaming dalawa,” sabi ni Jason.

Napangiti si Tina.

Naisip na hindi kalaban si Jason kundi kakampi.

“Well, pagbutihin mo rin ang pagrenda kay Sally. At kapag nakatapos na siya sa kanyang kontrata, huwag mo na siyang pauwiin ng Pilipinas para hindi na sila magkabalikan pa ni Jude. Sa akin na siya,” sabi ng babae.

Natapos ang pag-uusap ng dalawa na may matibay na kasunduan.

Eksaktong kapipindot lang ni Jason sa endline ng cellphone ni Sally, siya namang pagtawag ng babae sa ibaba.

“Nakahanda na ang almusal. Bumaba ka na rito, Jason!” tawag ni Sally.

Mabilis na ibinaba ng binata ang cellphone ng babae sa dating kinalalagyan saka hangos na lumabas ng kuwarto.

Nasa mood siya nang pumasok sa kusina.

Masayang niyakap si Sally at hinalikan sa pisngi.

Gulat tuloy ang babae.

“Himala! In bad mood ka kahapon pero ngayon ay parang birthday mo. Ano ba ang nangyari?” takang tanong ni Sally.

“Wala lang. Love lang kita talaga!” sagot naman ni Jason.

“Hmp! Kumain ka na nga! Baka kung saan lang mauwi iyang love mo!” ingos ng babae.

Dumulog ang lalaki sa harap ng mesa.

“Balak ko nga na huwag na muna tayong pumasok, e!” nakangiting sagot ng binata.

“Tumigil ka! Hindi ako puwedeng mag-absent. Nakakahiya sa boss ko!” sagot naman ng babae at naupo naman sa harapan ng lalaki.

“Ikaw lang naman itong nagpipilit magtrabaho, e! Kaya naman kitang buhayin at ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo,” sabi ni Jason na buong pagmamahal na nakatingin kay Sally. ITUTULOY

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply