KAPRITSO NG LAMAN (Ika-72 labas)

TULOY ang paglalambing ni Jason kay Sally habang sila ay nag-aalmusal.

Masayang-masaya ang lalaki.

Dahil sa kinalabasan ng pag-uusap nila ni Tina, feeling niya’y sure na sure na siya na magiging kanya si Sally.

Lugod na lugod naman ang babae sa pagmamahal at pagpapahalaga na ipinakikita sa kanya ni Jason.

Wala siyang kamalay-malay hinggil sa naging usapan ng kasuyo at ng kaibigang si Tina.

May pagsusubuan pa ng pagkain ang dalawa habang nag-aalmusal.

May manaka-nakang tukaan pa.

Natapos silang mag-almusal.

Tulad ng kanilang nakaugalian, habang nagliligpit ng mga pinagkainan si Sally ay naliligo na naman si Jason.

At pagkatapos namang maligo ng binata, habang siya ay nagbibihis ay ang babae naman ang nasa loob ng banyo at naliligo.

Paglabas ni Sally sa banyo, wala na si Jason.

Nasa salas na at hinihintay ang kasuyo paglabas.

Makaraang magbihis, dinampot niya ang kanyang cellphone.

Hindi na niya ito naisipang i-check.

Basta na lang isinilid sa kanyang bag at lumabas ng silid.

Ilang saglit pa at lulan na sila ni Jason sa kotse nito patungo sa kani-kaniyang pinapasukan.

Pagdating sa Taipei 101, nag-kiss muna si Sally bago bumaba sa kotse para magtungo sa jewelry store na pinapasukan.

Wala pang kostumer …

Sa puntong ito naisipan ni Sally na kunin ang kanyang cellphone sa bag.

May kaibigan siya na naisipang i-text …

Hindi pumasok …

Nag-account balance ang babae …

Wala nang laman.

Taka si Sally dahil kalo-load lang niya kahapon at tanda niya na hindi pa ito nababawasan dahil hindi pa siya nag-ti-text at tumatawag kahit kanino.

Naisipan niyang mag-inspeksiyon at natuklasan niyang sa pag-overseas call sa kaibigang si Tina na tumagal ng ilang minuto naubos ang kanyang load.

Taka ang babae.

Ni hindi niya naisipang i-text ang kaibigan kaya paano pa niya ito tatawagan na tumagal ng ilang minuto?

Limot ba siya?

Pero malinaw ang kanyang isipan.

Hindi siya nagko-call sa kaibigan.

Bigla niyang naisip si Jason ….

Hindi kaya ang kaibigan ang tumawag kay Tina gamit ang kanyang cellphone?

Pero kung may kailangan siya sa kaibigan, bakit hindi na lang ito nagtanong sa kanya?

Nang makita niyang walang ginagawa ang kanilang janitor, tinawagan niya ito at binigyan ng pera para pa-loadan siya.

Plano niyang tawagan si Tina.

Gusto niyang matiyak kung si Jason talaga ang tumawag sa kanya.

Sinamantala ni Sally ang pagtawag sa kaibigan nang mag-break time.

Nasa bahay ni Jude si Tina nang tumawag si Sally.

Gabi ng mga sandaling iyon …

Nakapatong sa tokador ng kuwarto kung saan ay si Jude ang tao.

Nasa banyo naman ang babae at naliligo para paghandaan ang mainit na pagsasalo nila sa kaligayahan ng kasuyo.

Biglang napabangon sa pagkakahiga ang lalaki nang tumunog ang cellphone ng babae.

Hangos niya itong dinampot. Wala sa loob na biglang pinindot ang receiving call…

Naunang magsalita si Sally…

Gulat si Jude nang mabosesan ang asawa.

At nang tingnan niya ang LCD ng hawak na cp, nakita niyang nakarehistro ang pangalan ni Sally.

Mabuti na lang at hindi kaagad siya sumagot.

Kung nagkataon, mabubukong magkasama sila ni Tina.

Nagsimulang magtanong si Sally …

Kung bakit may nakare-histrong call sa kanyang cellphone gayung hindi niya ito tinatawagan.

Nagtatanong siya sa kaibigan kung sino ang tumawag sa babae gamit ang kanyang cellphone. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply