KAPRITSO NG LAMAN (Ika-81 na labas)

NABOSESAN ni Jude si Sally.

Gimbal naman ang babae nang malamang ang asawa ang tumatawag.

Pero hindi siya nasiraan ng loob.

Hindi dapat malaman ng lalaki na nakatira siya sa condo unit ni Jason.

Mabilis ang naging desisyon ni Sally …

Nagmaang-maangan.

“Excuse me! Sino’ng Sally? Walang ganyang name na nakatira rito!” sagot ng babae.

Natigilan naman si Jude sa kabilang linya.

Kaboses na kaboses kasi ng asawa ang kausap niya.

Nagpatuloy naman ang babae sa kanyang pagkukunwari.

“Sino ba kayo at sino talaga ang gusto ninyong kausapin?” tanong niya.

“Hindi na bale. Thank you na lang!” sagot ni Jude at ibinaba na ang hawak na telepono.

Bahagyang nakahinga ng maluwag si Sally.

Ibinaba na rin ang hawak na telepono.

Pero nasa dibdib pa rin niya ang pag-aalala.

Ngayong nakarating na kay Jude ang balita na nakiki-pag-live in siya sa ibang lalaki sa Taipei, malamang na naghihinala ito na siya talaga ang nakausap at nagkaila lang siya.

Maya-maya’y napailing-iling si Sally …

At least hindi siya umamin…

Nasa gayun siyang ayos nang biglang pumasok sa kuwarto si Jason.

Nagulat ito sa nakitang ayos ng babae.

“Akala ko’y tapos ka nang maligo. Bakit ganyan ang ayos mo?” takang tanong ng binata.

“Tumawag si Jude,” namumutlang sagot ni Sally.

Nakamaang na biglang naupo si Jason sa kanyang tabi.

“Nagkausap kayo? Ano’ng sabi?” sabik niyang tanong.

“Nagkausap kami at nakilala niya ang boses ko. Pero tumanggi ako na ako ang kanyang kausap. Ipinaggiitan ko sa kanya na hindi Sally ang pangalan ko at hindi ko siya kilala.”

“Pero ano raw ang kailangan niya at naisipang tumawag dito?” tanong ni Jason.

“Hindi ko alam!”

“Baka nanghuhuli lang siya. Gusto niyang makatiyak kung talagang nakikisama ka na sa akin,” sabi ng binata.

“Malamang!”

Saglit na naghari sa kanilang dalawa ang katahimikan.

“Hindi na natin mababago ang itinakda ng kapalaran kaya tanggapin na lang natin,” maya-maya’y sabi ni Jason. “Maligo ka na at ituloy na lang natin ang ating plano!” sabi ng binata.

Nanlambot na tumayo si Sally…

Nagtungo sa closet …

Kumuha ng pamalit na panty at tuwalya na gagamiting tapis paglabas niya sa banyo.

Matapos ito, walang imik na pumasok na siya sa banyo.

Naiwang nag-iisip si Jason.

Nilapitan ang kinapapatungan ng telepono.

May pinindot …

Lumitaw ang numero ng telepono na ginamit sa pagtawag ni Jude.

Nag-iisip siya kung mag-re-return call o hindi.

Gusto niyang makausap si Jude para matapos na ang problema nila kay Sally.

Pero hindi niya itinuloy ang pagtawag.

Siya na nga ang nakakalalaki, siya pa ba ang tatawag?

Hindi tama ito!

SAMANTALA, nakauwi na sa kanilang bahay si Jude.

Nakitawag lang siya …

Para hindi makilala ang numero ng kanilang telepono.

Kung si Sally kasi ang makakakita, tiyak na hindi ito sasagot dahil mabibisto niya na talagang nakatira siya sa bahay ng lalaki niya.

At nagtagumpay siya …

Nang ibang telepono ang gamitin niya, may sumagot na kaboses ng asawa.

Pero tumanggi ito na siya si Sally …

Ang dahilan, hindi niya ito kilala …

Pero sa isipan niya at puso, nagsisinungaling ang kausap.

Siya talaga ang kanyang asawa.

Nagsinungaling lang siya para hindi niya mabuko ang paggawa nito ng milagro.

May naramdamang kirot sa dibdib si Jude.

Ngayon niya napatunayan ang pakiramdam ng isang lalaki na pinagtataksilan ng babae na kanyang pinakasalan.

Masakit! Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply