KAPRITSO NG LAMAN (Ika-89 na labas)

MATAMANG naghintay si Sally sa text ni Jude.

Sana’y makilala niya kung sino ang may-ari ng numero na nag-text sa kanya.

Pagbubuntunan niya ito ng galit dahil sa pakikialam sa buhay nang may buhay.

Sa kanyang paniniwala, wala siyang pakialam kung anoman ang maisipan niyang gawin sa buhay.

Hindi naman nagtagal at biglang nag-ring ang kanyang cp.

Hindi ringing tone ng tawag ang narinig niyang tunog kundi sa message alert tone.

Pinindot niya ang inbox…

Numero lang ng cellphone ang ipinadala ng asawa.

Sigurado siya na ito ang tumawag kay Jude at nanira na nakikipagrelasyon siya sa ibang lalaki sa Taipei …

Mataman niya itong sinuri…

Nanlaki ang kaniyang mga mata sa napatunayan …

“N-Number ito ng cellphone ni Jason. Ibig sabihin, siya ang tumawag kay Jude at nagsabi na kinakaliwa ko siya,” gimbal na sabi sa sarili ni Sally.

Sa sama ng loob, biglang napaiyak ang babae.

Kung sino kasi ang inaasahan niyang magtatago ng kanyang lihim, siya pa palang maglulubog.

At ginawa ito ni Jason para sa personal niyang interes.

Siniraan siya ng binata sa asawa para magalit ito sa kanya at hindi na sila magkabalikan pa.

Sa ibaba ng bahay, nainip na sa paghihintay ang lalaki…

Bigla siyang napatayo …

Kapag hindi pa kasi sila umalis, baka ma-late na sila patungo sa kanilang papasukan.

Pasigaw siyang tumawag.

“ANG TAGAL MO NAMAN, SALLY! BUMABA KA NA RIYAN! MALI-LATE NA TAYO!” tawag niya sa kasuyo.

Bumaba ng hagdanan ang babae …

Mabibigat ang hakbang …

Parang nagdadabog …

Hindi na ito napansin ni Jason dahil nauna na siyang magtungo sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan.

Walang imik na sumakay si Sally sa kotse.

Ilang saglit pa at nagbibiyahe na sila …

Para hindi mainip habang nagmamaneho, kinausap ni Jason ang babae.

Hindi ito sumagot …

Ni hindi rin ito luminga sa kanya …

Parang walang narinig …

Siniko niya si Sally …

“What’s wrong with you ba? Kinakausap kita, ayaw mong sumagot,” sabi ng binata.

Nagulat si Jason nang biglang palisin ng babae ang kanyang kamay.

“Parang galit ka! Ano ba ang problema?” takang tanong ng binata.

Marahang binalingan siya ni Sally …

Parang suklam na suklam …

“Hindi ka nakatutuwa, Jason! Nakakabuwisit ka!” mariing sabi ng babae.

Gimbal ang lalaki …

“A-Ano ba ang nagawa ko at parang galit na galit ka?” takang tanong ng binata.

Hindi sumagot ang babae…

Diretso ang tingin sa unahan…

“Puwede ba? Kausapin mo naman ako. Kung galit ka sa akin, sabihin mo kung ano ang nagawa kong kasalanan at pilit kong itatama!” malumanay na sabi ni Jason.

“Matindi ang damage na ginawa mo. Hindi na maaayos pa!” pormal na sagot ni Sally.

“Ano nga iyon?”

Hindi sumagot ang babae.

“Hindi ako manghuhula para malaman kung ano ang ikinagagalit mo sa akin,” sabi ni Jason.

“Bakit mo ako siniraan kay Jude?” maya-maya’y pormal na tanong ni Sally nang hindi tumitingin sa lalaki. “Dapat ay ikaw ang nag-ingat sa sikreto ko pero bakit ikaw pa ang mismong nagbulgar nito sa asawa ko?”

Gimbal si Jason …

Pilit na nagmaang-maangan. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply