Maagang sintomas ng pagbubuntis

1. Pagkapagod (Fatigue)

Ang hindi maipaliwanag na pagkapagod ang pinakanakikitang maagang sintomas ng pagbubuntis, ayon kay obstetrician Gil Gross, M.D associate professor ng Obstetrics and Gynecology sa Washington University School of Medicine, St. Louis, USA.

2. Pag–ayaw sa pagkain (Food Aversion)

Biglaang pag-ayaw sa pagkain ay isa ring sintomas ng maagang pagbubuntis. Ito ay dahil sa pagtaas ng lebel ng Beta–HCG hormone, ayon kay Dr. Moore.

3. Maselang Pang–amoy (Sensitivity to smell)

Pag-ayaw sa mga pabango o kaya’y sa usok ng sigarilyo ay maaari ring dahilan ng mga nararamdaman ng isang nasa maagang stage ng pagbubuntis. Wala namang gamot para rito kundi ang iwasan ang mga nabanggit na amoy upang hindi mairita lalo na ang usok ng sigarilyo na masama para sa ipinagbubuntis.

4. Pagkahilo at Pagsusuka (Nausea and vomiting)

Isa pa rin ito sa maagang indikasyon na kayo ay buntis. Ito ay sa unang trimester ng pagbubuntis. Ito ay maaaring maganap sa umaga o maging sa gabi man. Ang nararapat gawin ay di dapat na mawalan ng laman ang tiyan. Maaaring maglagay ng crackers sa tabi ng iyong higaan at kumain nito bago tumayo sa umaga. Huwag ding inumin ang mga bitamina kung walang laman ang sikmura.

5. Pamamaga at Paglaki ng Suso (Breast swelling)

Isa rin ito sa sintomas ng pagbubuntis. Ang dapat gawin ay gumamit ng preskong bra.

6. Madalas na pag–ihi (Frequent urination)

Dahil sa pagbubuntis ay lumalaki ang uterus at naitutulak ang bladder kaya napapadalas ang pag–ihi.

7. Pangangapos ng hininga (Shortness of breath)

Ang ibang kababaihan ay nagkakaroon ng pangangapos ng hininga pag sila ay nagbubuntis. Ito ay dahil sa kailangan nila ang extra oxygen dahil sa lumalaking fetus sa loob ng kanilang tiyan.

8. Pag–iiba ng pisikal na anyo (Physical Changes)

Kung sa palagay mo ay buntis ka at nararanasan mo ang mga nabanggit sa itaas, makipagkita sa iyong doktor upang malaman kung ikaw nga ay buntis. May mga pag–iiba sa kulay ng vagina at ang paglambot ng cervix na makikita ng clinician kapag ikaw ay nagpa pelvic exam.

Ang pinakamapang-hahawakang maagang sintomas ng pagbubuntis ay ang biglang paghinto ng monthly period lalo na kung kayo naman ay dinaratnan ng regular buwan-buwan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply