Mag-ingat sa arson

MAYA’T MAYA ay may sunog lalo na sa Metro Manila at iba pang matataong lungsod at bayan sa repablik ni Juan.

Ang kapuna-puna’y halos walang kakayahan ang mamamayan na lumaban dito.

Ang mga bumbero ang karaniwan nilang sinasandigan.

Ang masakit, bago dumating ang mga bumbero, karaniwang malaki na ang pinsala sa sunog.

oOo

Sa ganitong sitwasyon, dapat na pangunahan ng pamahalaan ang pag-iisip sa pakikipaglaban sa sunog.

Sa isang barangay sa Sta. Mesa, Manila, gumawa ang pamahalaang barangay ng mga linya ng tubig na nakaabang sa mga fire hydrant malapit sa lugar.

Nagtayo sila ng mga lagayan ng hose sa ilang kanto at sapat ang haba ng mga tubong linya ng tubig at hose na umabot sa teritoryo ng barangay.

Kakambal nito ang pagbubuo ng mga barangay brigade at pagsasanay sa mga ito kung paano gamitin ang mga pamatay-sunog nilang mga kagamitan.

oOo

Pupuwedeng gawin ito ng iba pang mga barangay at bayan.

Maraming lugar sa bansa ang may mga ilog, lawa, sapa at dagat na pupuwedeng doon ipondo ang mga linya ng tubig at idurugtong dito ang mga hose na patungo sa mga kabahayan at iba pang mga establisimyento sa lugar.

Kung walang fire hydrant, pupuwedeng kabitan ng generator ang mga ito at tantiyahing kasinglakas ng generator sa gamit ng mga bumbero.

Kung may sariling generator ang mga ito, mainam dahil pupuwedeng gumana ang mga bumberong mamamayan kahit walang tubig ang hydrant at pinapatay ang mga kuryente sa lugar sa oras ng sunog.

oOo

Kung magagawa ang mga proyektong ganito, higit na maagang malalabanan ang mga sunog at maraming buhay at ari-arian ni Juan ang maililigtas sa pagkaabo.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply