Mga dapat isaalang-alang bago magpa-body pierce

KARANIWAN na nagpapalagay ng pierce sa tenga ang kababaihan upang makagamit ng mas maraming variety ng alahas.

Ngunit  ngayon, parami nang parami ang mga babae at lalaki na nagpapa-pierce sa iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan, mula kilay at ilong hanggang pusod, dila at pati na rin sa kanilang maseselang bahagi ng katawan — bilang sikat na paraan ng pagpapakita ng personal, cultural, o artistic expression.

Karaniwan na ang bacterial infections ay makukuha sa piercing sites. Ang iba pang komplikasyon na makukuha ay ang pagdurugo, allergic reaction, skin tearing o pagkakaroon ng peklat sa balat.

Para maging ligtas, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod bago magpa-body pierce.

1. Alamin ang panganib ng impeksyon:  Kung kasalukuyang ikaw ay may impkesyon o bukas na sugat, isang tabi muna ang pagpapa-pierce hanggang ikaw ay maging healthy. Ang risk ng impeksyon ay mataas lalo na kung ang piercer ay kulang sa tamang kaalaman at kung ang lugar at ang mga equipment na ginagamit ay madumi o kapag ang sugat ay hindi naghilom ng maayos.

2. Magkaroon ng kamalayan sa medical issues: Kung ikaw ay may problema sa kalusugan, katulad ng diabetes o ibang kondisyon na nakakapagpahina ng immune system, ang posibilidad ng impeksyon ay mataas at ang pagpapa-pierce ay mas mapanganib.

3. Factor sa pamumuhay. Ang nose ring ay maaaring maging cool kung ikaw ay nasa 20’s pa, pero ito ay maaaring mawala sa uso o hindi katanggap-tanggap sa work place kung ikaw ay nasa edad 30 na. Kung ikaw naman ay nagbabalak na tanggalin ang iyong piercing madalas upang maitago sa trabaho o sa pamilya, ito ay maaaring makapagpataas ng posibilidad ng impeksyon.

4. Recognize healing tendencies. May mga tao na prone sa pagpepeklat na maaaring mataas, o makapal, o ang tinatawag na keloid. Ang piercing ay maaaring hindi magandang idea para sa keloid-formers. Ang tagal ng pagpapahilom ay depende kung saan parte ng katawan nagpa-pierce, sa parte ng pusod, utong , at ang mga maseselang bahagi ng katawan ay mabagal o matagal ang paghilom.

5. Isaalang-alang ang iyong anatomy. Hindi lahat ng ng skin surfaces ay maaaring lagyan ng piercing. Halimbawa, and pusod na may naiibang ridge ay ang pinakamadali para sa navel piercing. Ang dila na may maigsing frenum (ang tiklop sa may ilalim ng dila), kilala sa tawag na “tounge tie,” ay hindi magandang magpabutas.

6. Humanap ng trained professional. Halos lahat ng body piercing ay ginagawa sa mga tattoo at piercing parlors; ang pagpapa pierce naman sa tenga ay maaaring gawin sa jewelry o sa department stores.” Dapat din na gumamit ng malinis na tools at sumunod sa safety precautions para sa pagharap sa dugo at pagkontrol ng mga impeksyon.

7. Ibahagi ang kasaysayan ng iyong kalusugan. Ang mga piercing professionals ay dapat mayroong medical history, kasama ang allergies, heart disease, diabetes, at asthma para alam mo ang panganib sa iyong kalusugan. Ang mga gamot na iniinom mo ay dapat mapag-usapan. Upang malimitahan ang pagdurugo, inirerekomenda na iwasan ang aspirin ng isang linggo bago magpa pierce at ibang pang mga nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, tulad ng ibuprofen ornaproxen) sa loob ng isang araw bago magpa-pierce  at sa loob ng 7 araw pagkatapos.

8. Siguraduhin tamang materyales ang ginamit. Nickel-free rings, pins, at studs ay dapat na  ipinasok upang mabawasan ang panganib ng allergic reaction at impeksyon. Ang mga alahas na masyadong maliit o payat o mahinang kalidad ay maaaring gumalaw mula sa initial placement, na kilala sa tawag na migration, o maaaring hindi tanggapin ng katawan.

9. Sumunod sa care instructions. Alamin kung gaano katagal gumagaling ang karaniwan na sugat at kung paano ito linisin pagkatapos. Alamin ang mga posibleng side effects na makukuha mula sa piercing, tulad ng sakit o pamamaga, at ano ang magagawa upang mabawasan ang mga ito.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply