Paano malalaman kung may bladder spasm

KUNG minsan may mga pagkakataon na hindi mapigilan ang pag-ihi.

Nararanasan ito ng matanda man o bata. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na ganito ang iyong nadarama ang tawag diyan ay bladder spasm o pamumulikat ng pantog.

Dahil sa ganitong mga pangyayari, nakahihiya kapag di napigilan at maaari kang

mapa-ihi nang di kinukusa kahit saan kapag ito ay di na nakayanan.

Mga paraan upang malaman kung may bladder spasm ang sinuman:

Kapag ang pantog ng tao ay napuno na ng ihi, makararamdam ito ng pag-ihi. Subalit sa mga taong may bladder spasm o pamumulikat ng pantog, ang pag-ihi ay biglaan at matinding nadarama na kailangan nilang mailabas agad.

Bladder Spasm – Ito ay biglaang di kinukusang pamimilipit ng muscle ng bladder. Ito ay tinatawag ding, “Detrusor Contraction”, na nangangailangan ng dagliang pag-ihi ng isang tao.

Ang mga tao na may bladder spasm ay nakararanas ng matinding pananakit, kung minsan naman ay mainit na mainit na pakiramdam. Ang ibang babae na may ganitong nararamdaman ay inihahalintulad nila sa nararanasan nila sa masakit na pagreregla at sa pagle-labor sa panganganak.

Ang Karaniwan na nagkakaroon ng bladder spasm:

Anumang edad ng tao ay maaaring magkaroon ng bladder spasm (tinatawag ding pediatric unstable bladder or uninhibited bladder) ay pangunahing dahilan ng di pagkapalagay sa mga gawain sa araw.

Mga taong mas may tsansang magkaroon ng Bladder Spasm

1.    Nakatatanda
2.    Malapit nang magmenopause
3.    May maliliit na anak o mga buntis
4.    May urinary tract infection (UTI)
5.    Mga naoperahan sa tiyan at pelvic
6.    May nerve o bladder muscle damage na sanhi ng isang sakit

Mga dahilan ng Bladder Spasm

Maraming dahilan kaya nagkakaroon ng bladder spasm tulad na lamang ng pagkakuha nito sa kinakain, sa paggagamutan ng anumang karamdaman, sa pagpapalit sa supply ng dugo, at kung papaano ang aktibidad ng nerve sa pagkontrol sa pantog o bladder. Maaari rin itong resulta sa impeksyon ng bagong operasyon o sa nerve muscle damage.
Ang karagdagan pa sa mga nabanggit sa itaas ay ang paggamit ng Catheter – ito ay payat na tubo na ginagamit upang ilabas ang ihi sa katawan pagkatapos ng operasyon.

Ito ay inilalagay sa urethra pataas sa pantog (bladder).

Di-maayos na Nervous System, nagbubulid sa pulikat sa pantog (bladder spasms)

Mga dahilan:

1.    Tumor sa utak
2.    Cerebral palsy
3.    Impeksyon ng herpes na nakaapekto sa nerve
4.    Multiple scelorosis
5.    Parkinson disease
6.    Multiple System Atrophy (Shy – Drager syndrome)
7.    Spinal Cord injury
8.    Stroke na dahilan ng pagkasira ng utak
9.    Diabetic neuropathy (kapag ang nerves ay nasira ng matagal nang diabetes)

Mga iba pang dahilan sa pagkakaroon ng bladder spasm

Ang mga kinakain at iniinom natin kung minsan ay nakagagambala sa ating sensitibong pantog o bladder at kung minsan ay nagiging dahilan ng pamumulikat nito. Ito ay lalo na sa mga pasyente na may interstitial cystitis.

Maanghang, may asid at maasim na mga pagkain at ang mga chemical gayundin ang preservatives sa pagkain ay nakaiirita sa dingding ng pantog. Ito ay ang sumusunod na mga produkto.

1.    Alcohol
2.    Artipisyal na Asukal
3.    may Caffein na inumin, tulad ng soda, kape, at tsaa
4.    tsokolate
5.    prutas na citrus, inumin, tulad ng oranges at orange juice
6.    pickled food
7.    kamatis

Mga paraan upang magamot ang pulikat sa pantog

• Palitan ang mga kinakain – Kung may mga pagkain na bawal, upang di na madama pa ang pulika sa pantog dapat iwasan ang mga ito.

Tulad ng: maanghang na pagkain, may Asid, Citrus foods, Alcohol at Caffeine

• Pag-iwas sa oras ng pag-ihi – sanayin ang sarili na kailangan ay may oras lamang sa pag-ihi upang ito ang nakasanayan.

• Pelvic floor exercises (“Kegels”) – ang kegel na ehersisyo ay isinasama sa biofeedback, ay magandang paraan upang mapababa ang pamumulikat ng pantog sa mga bata. Ang paghihigpit sa masels ay maaaring maglagay ng mas maraming pressure sa ating pantog (bladder).

• Gamot upang ma-relax ang pantog – ang mga gamot na inirereseta upang marelax ang pantog at maiwasan ang pamumulikat nito ay tinatawag na Anticholinergics, kasama rin ang Oxybutynin Chloride, tolterodine at iba pa. Ang pangkaraniwang side effect ay nanunuyong bibig.

Mga alternatibong therapies

Acupuncture  – Ito ay inirerekomenda upang mapababa ang bladder muscle contractions Biofeedback  – ang biofeed ay isang paraan upang maturuang makontrol ang isip nang sa ganoon ay maging normal ang sitwasyon ng katawan na nauugnay rin sa lahat ng bahagi nito.

Botox – Ang botox ay nagsasanggalang sa nerves upang maglabas ng kemikal nang sa gayon ang muscle ay mag contract. Ang Botox ay ini-injection diretso sa dingding ng pantog (bladder).

Kung sa palagay mo ikaw ay may pamumulikat sa pantog (o bladder spasm), mahalagang komunsulta sa doktor.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply