Rayuma

ANG rayuma ay isang kondisyon na nakaaapekto sa buto, muscle, malambot na tissue at kasukasuan.

Mga nararamdaman o karaniwan dinadaing ng pasyente na kailangan ng bumisita sa rheumatologist

a. Kung ang pasyente ay dumaraing ng pananakit sa mga kasukasuan, o namamaga ang mga ito at hindi gumagaling makalipas ang isang linggo.

b. Kung ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan ay nauugnay sa kakaibang singaw na butlig-butlig sa balat at lagnat.

c. Kung ang pasyente ay may mahigit sa isa na namamagang kasukasuan at humigit na sa 6 na linggo.

d. Kung ang pasyente ay nakararanas ng paninigas ng kasukasuan at likod nang mahigit 60 minuto sa unang pag–atake.

e. Kung may mga senyales o sintomas at kasangkot ang maraming bahagi sa loob ng katawan na nauugnay sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan.

Ang mga taong may edad lamang ba ang dapat mabahala tungkol sa rayuma?

Ang rayuma at arthritis ay nakaaapekto sa kahit anong edad. Ang mga bata ay nagkakaroon ng tinatawag na Juvenile idiopathic arthritis.

Ano ang mga pangkaraniwang kaugnay na sakit ng musculoskeletal system? Ano ang magagawa ng bawat isa para ito mapigilan?

Ang pinakapangunahing sakit na may kaugnayan sa musculoskeletal system ay ang asteoarthritis, gout, soft tissue, rheumatism at osteoporosis.

Mga paraan upang ito ay mapigilan?

– Pagmimintina ng wastong timbang, kung over weight, dapat magbawas ng timbang.
– Balanseng pagkain at iwasang ang red meat at isda.
– Kumain ng maraming gulay at prutas.
– Maayos na stretching bago at pagkatapos mag–ehersisyo
– Maagang pagpapatingin sa doktor kung may taglay kang osteoporosis.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply