10 katanungan tungkol sa trangkaso

ANG tinatawag na influenza o flu, ay virus na nakaaapekto sa ating respiratory system. Naririto ang mga tanong ukol sa trangkaso:

1. Ano ang pagkakaiba ng sipon at trangkaso?

Ang trangkaso at pangkaraniwang sipon ay parehong sakit sa respiratory, subalit ang dahilan ng mga ito ay magkaibang viruses. Magkaiba ang kanilang sintomas.

Ang influenza o “flu” (trangkaso) ay nabubuo kapag ang virus nito ay nagkaroon ng impeksyon sa respiratory system, kasama na ang ilong, lalamunan, bronchial tubes, at maging ng baga. Sa kabuuan ang virus ng sipon ay nagkakaroon lamang ng impeksyon sa ating upper respiratory tract; lahat ng nabanggit sa itaas.

Ang mga sintomas naman ng trangkaso ay mas malubha dahil sa tinatawag nating “stomach flu” o intestinal flu” ay ibang virus na nagiging dahilan ng pagsusuka at pagtatae.

2. Bakit dapat na magkaroon ng kaalaman ang tao tungkol sa trangkaso?

Sapagkat ang virus ng trangkaso ay makaaapekto sa baga, ito ay maaaring panggalingan ng malubhang impeksyon tulad ng pneumonia. Ito ang ikinababahala ng maraming tao. Kapag ang trangkaso ay naging pneumonia, maaaring ma–confine sa hospital ang isang maysakit nito, at maaari niya itong ikamatay. Ang mga taong may mahinang immune systems – gaya ng matatanda, babaeng buntis, sanggol, gayundin ang mga taong may chronic health problems ay madaling dapuan ng sakit na ito.

3. Ang flu shots ba ay dahilan ng trangkaso?

Ang flu shot ay mula sa patay na viruses kaya di magiging dahilan ng trangkaso. Subalit ang bakuna, ay maaaring pagmulan ng immune response mula sa katawan, nang sa gayon ay magkaroon ng kaunti lamang na sintomas, katulad ng masakit na masels o mababang lagnat.

Dahil sa ang virus ng trangkaso ay paiba-iba sa bawat taon kailangang magpabakuna rin taon–taon upang maipagsanggalang ang sarili sa trangkaso.

4. Ano ang dapat gawin upang maprotektahan ang sarili sa trangkaso?

Ang trangkaso at sipon ay nakahahawa sa pamamagitan ng microscopic droplets mula sa taong maysakit nito. Kapag ang taong may trangkaso o sipon ay bumahing, o kaya ay umubo, kumakalat ang mikrobyo sa pamamagitan ng hangin o patak o sprays ng pag–ubo o pagbahing.

Kumakalat rin ito sa pamamagitan ng kamay na humawak sa bibig o ilong. Dahil dito ugaliin ang mga sumusunod:

• Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, kung walang tubig, gumamit ng alcohol.
• Bumahin at umubo sa tissue at sa malayo sa kapwa tao, pagkatapos ay maghugas ng kamay.
• Huwag hawakan ang mata, bibig, at ilong para di mapasukan ng mikrobyo.
• Punasan ng alcohol ang ibabaw ng anumang bagay na madalas gamitin, tulad ng telepono, keyboard, door knobs at iba pa para di pamahayan ng mikrobyo.
• Lumayo sa karamihan ng tao kung panahon ng sipon at trangkaso. Ang isang malusog na immune system ay malakas na makalalaban sa mga impeksyon. Palaging magmintina “Jimm’s Herbal Capsule” sa pagkaing may masustansyang pagkukunan ng mga bitamina tulad ng: dark green, red, ang yellow vegetables or fruits. Gaya pa rin ng Salmon na great source ng omega – 3 fatty acids, na lumalaban sa pamamaga at yogurt na tumutulong para maayos ang immune system.
• Ang palaging pag–eehersisyo ay kailangan din – aerobics at paglalakad para lalong tumibay ang immune system.

5. Ano ang mga sintomas ng trangkaso, at kalian makikita na ito ay nakahahawa?

Mga pangunahing sintomas ng trangkaso: lagnat, pagkapagod, pananakit ng mga masels, pangingiki, pag–ubo. Ang pag – ubo ay isang bronchial tube irritation. Ang trangkaso ay matindi sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, at ang pag–ubo ay mas mahaba pa. Ang paggaling ay maaaring 7 hanggang 10 araw na may kasamang panghihina at pagkapagod ng ilang linggo.

Palaging nasa bahay lamang kung ikaw ay may trangkaso. Kapag ikaw ay nakaramdam na ng mga sintomas ng trangkaso, maaari ka nang makahawa ng mga kasamahan mo sa trabaho o sa mga kasama mo sa bahay.

6. Ano ang mabisang gamot sa trangkaso?

Walang mainam na gamot para sa trangkaso, subalit may mga paraan para maibsan ang mga sintomas nito. Magpareseta ng gamot sa inyong doktor para hindi ito lumala kapag nakaramdam na ng mga sintomas. Mabisang makagagaling ang mga gamot na naturan kapag may sintomas na ng trangkaso sa loob ng 48 na oras. Over–the–counter na gamot sa sipon at trangkaso ay maaaring maibsan ang lagnat at pananakit ng katawan. Ang mga Decongestants ay makatutulong din para makahinga ng maluwag ang mga nagbabarang ilong. SALINE Nasal Sprays ay makapagpapaluwag sa paghinga kapag gumamit nito, makabubuti rin ang pag–inom ng maraming tubig at mga fruit juices para naman sa ubo.

Note: Ang mga bata ay hindi dapat uminom ng aspirin dahil mapanganib ito sa tinatawag na REYE’s syndrome. Ayon sa FDA, ang over the counter na gamot sa sipon at sa ubo ay ‘di dapat ibigay sa mga bata na apat na taong gulang pababa. Higit sa lahat uminom ng maraming fluids upang manatiling hydrated ang katawan upang makatulong sa pagpapaluwag ng mucous. Limitahan ang pag–inom ng kape, tea, at colas na may caffeine. At sa pagkain naman sundin lamang ang gustong kainin. At kung talagang gutom na kainin ang mga simpleng pagkain katulad ng kanin, at sabaw o broth.

7. Papaanong ang mga prescription sa gamot sa trangkaso ay nagiging mabisa?

Ang pagbibigay ng prescription sa gamot dapat magmula sa inyong mga doktor upang maagapan at mapagaling ang trangkaso. Ang doctor ang makatutulong upang maibsan ang sintomas sa trangkaso. At makapagpapagaling sa naturang sakit sa loob lamang ng isa (1) o dalawang (2) araw.

Ang mga gamut sa trangkaso ay mainam na ibigay sa loob ng 48 na oras sa unang sintomas. Subalit ayon sa clinical studies mas mainam na ibigay ang gamot ng mahigit sa 48 na oras pagkatapos na ang sintomas ay maramdaman.

8. Dapat bang uminom ng antibiotic?

Ang Antibiotic ay hindi makatutulong upang magamot ang trangkaso. Ang antibiotic ay pumapatay ng bacteria subalit hindi nakapapatay ng kahit anong virus kasama na dito ang mga virus na nagiging dahilan ng trangkaso at sipon.

Bagaman, ang trangkaso ay nagpapahina ang ating immune system at nagbubukas ng pinto para sa tinatawag na bacterial infections, kapag ang trangkaso ay nag-umpisa nang bumuti at sumamang muli, ikaw ay mayroong bacterial infections. Makipagkita kaagad sa doktor. At ang paggagamot ng antibiotic ay kailangang-kailangan.

9. Kalian dapat makipagkita sa doktor?

Kapag ang mga sintomas ng trangkaso, ay parang lumubha pa, ikaw ay maaaring may pneumonia na. Makipagkita kaagad sa doktor kapag naramdaman ang mga sumusunod:

1. Hirap sa paghinga.
2. Walang tigil na lagnat.
3. Pagsusuka at may dehydration.
4. Masakit na paglunok sa pagkain.
5. Masasal na pag–ubo.
6. Palaging sumasakit ang ulo at pagbabara ng ilong.

10. Kung may allergies, mas dadapuan ba ng trangkaso?

Hindi, nakaaapekto ang allergies sa pagkakaroon mo ng trangkaso. Subalit ang mga taong may hika (asthma) ay mas nagkakaroon ng matinding pagkakasakit kapag sila ay nagkakaroon ng trangkaso. Gayundin, isa pa sa mga nanganganib na magkaroon ng matinding pagkakasakit ay ang mga sanggol na may gulang na anim (6) na buwan pababa, mga babaeng buntis, mga taong mahina ang immune system, mga may diabetes, mga may sakit sa baga, mga may neurologic na sakit, mga may sakit sa puso at ang mga taong matatanda na.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply