Alamin n’yo guys: Mga bagay na nakaaapekto ng erection

ANG ating utak ay isang often-overlooked erogenous zone.

Ang sexual excitement ay nag-uumpisa sa utak hanggang sa baba. And depression ay nakaaapekto sa iyong pagnanais at maaaring humantong sa erectile dysfunction.

Kung tutuusin, maraming gamot na ginagamit upang magamot ang depression na nakakatulong din na pampagana.

Alak

Maaari mong subukan na uminom ng kaunti upang makondisyon, pero kapag nasobrahan ka naman ay maaaring mas maging mahirap ito upang makipagtalik. Ang pag-inom ng marami ay nakakapigil sa erection, pero ang epekto naman ay pansamantala lamang.

Ang mabuting balita naman ay ang pag-inom ng moderate lang—isa o dalawang beses sa isang araw—ay nakakatulong sa katawan gaya ng pagpapababa ng heart disease risks.

At ang mga ganoong risks ay parehas lamang sa erectile dysfunction.

Gamot

Ang mga iniinom mong mga gamot ay maaaring nakaaapekto sa iyong performance sa kama. Ang mga common drugs ay pwedeng maging sanhi ng ED, kabilang ang ilang tiyak na blood pressure drugs, pain medications, at antidepressants. Ang mga street drugs tulad ng amphetamines, cocaine, at marijuana ay maaaring maging sanhi ng problema ng mga kalalakihan sa sex.

Stress

Hindi madaling makondisyon kung ikaw ay maraming iniisip na responsibilidad sa trabaho at sa bahay.  Ang stress ay maaaring maramdaman sa iba’t ibang bahagi ng katawan, pati na ang iyong ari. Harapin ang stress sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa pamumuhay na nagsusulong ng well-being at relaxation, tulad ng pag-e-exercise ng regular, pagkuha ng sapat na tulog, at ang pagkonsulta sa professional kung kinakailangan.

Galit

Ang dugo ay napupunta sa mukha kung ikaw ay nagagalit, pero hindi sa iyong ari kung kelan mo ito kailangang gamitin. Hindi madali maging romantic kung ikaw ay nagagalit, kung galit ka man sa iyong partner o hindi. Ang hindi ma-express na galit o maling magpapakita ng galit ay maaaring makaapekto sa iyong performance sa kama.

Anxiety

Ang pag-aalala na hindi mo magagawa ng maayos ang gagawin mo sa kama ay nakakapagpahirap din sayo na gawin iyon. Ang iba pang parte ng iyong buhay ay pwede din makagulo sa iyong pag-concentrate sa kama. Lahat ng iyong problema ay makaaapekto sayo upang matakot at umiwas sa intimacy, na maaaring maging malaking problema sa iyong sex life at relasyon.

Middle-aged spread

Ang pagiging mataba ay maaaring magkaroon ng epekto sa iyong sexual performance, at hindi lang basta nakakapagpababa ng iyong self esteem. Ang mga obese na lalaki ay mas kaunti ang nagagawang hormone testosterone, kung saan importante sa sexual desire at ang pag-produce ng erection. Ang pagiging overweight ay may koneksyon din sa high blood pressure at ang hardening ng arteries, na maaaring makapagbawas ng blood flow sa ari.

Self-image

Kung hindi mo nagugustuhan ang nakikita mo sa salamin, madali na i-assume na ang partner mo ay hindi rin ito magugustuhan. Ang negative self-image ay nakakaapekto na mag-alala ka hindi lang sa iyong pisikal na anyo, pati na rin sa iyong performance sa kama. Ang ganung performance anxiety ay maaaring maka-worry sayo upang hindi na subukan makipagtalik.

Low libido

Ang low libido ay hindi parehas sa erectile dysfunction, pero maraming parehang factors na nakaka-apekto sa erection na maaaring makapag-pababa ng iyong interest sa sex. Ang low self-esteem, stress, anxiety, at mga gamot na nakakabawas ng iyong sex drive. Kung lahat ng iyong mga worries ay nakakagulo sa iyong pakikipagtalik, ang iyong interest sa sex ay unti-unting mawawala.

Kalusugan

Maraming ibang health conditions na maaaring makaapekto sa iyong nerves, muscles, o blood flow na kailangan sa erection. Ang diabetes, high blood pressure, hardening ng ateries, spinal cord injuries, at multiple sclerosis ay maaaring makapag-contribute sa ED. Ang surgery sa prostate o bladder problems ay makaka-apekto rin sa sa nerves  at blood vessels na nag-cocontrol ng erection.

Paano malulutas ang problema sa erection

Ang pagkonsulta sa isang espesyalista tungkol sa iyong sex life ay nakakahiya, ngunit ito ang pinakamagandang paraan upang magamot at mabalik ang pagiging intimate mo sa iyong partner. Ang iyong doctor ay ang makakapagsabi kung ano ang naging sanhi ng problema at kung ano ang maaaring irekomenda sayo na makakabuti tulad ng pag-iwas sa paninigarilyo, o ang pagbabawas ng timbang.

Ang ibang treatment options ay ang ED drugs, hormone treatments, isang suction device na nakakatulong sa erection, o counseling.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply