Anemia sa pagbubuntis

KUNG ikaw ay nagbubuntis, maaari kang magkaroon ng anemia.

Kung may anemia ang isang tao, sila ay walang sapat na malulusog na red blood cells upang magdala ng oxygen sa tissues.

Kung walang tamang iron at iba pang nutrients ang katawan, ito ay di–makagagawa ng sapat na red blood cells. Dahil dito, makararamdan ka ng pagod at panghihina.

Magreresulta ng pagtaas ng antas ng mga seryosong komplikasyon, tulad ng preterm delivery, kung ito ay di–maagapan.

Mga uri ng anemia sa pagbubuntis:

1. Iron deficiency anemia– Kung walang sapat na iron para sa tamang haemoglobin. Ito ang protein sa red blood cells, nagdadala ng oxygen mula sa baga at sa ibang bahagi ng katawan.

2. Folate deficiency anemia – Folate o folic acid, ito ay type B na bitamina. Kailangan ito ng katawan para makagawa ng bagong cells, at malusog na red blood cells. Kapag nagkulang ng folate sa pagbubuntis ang ina, maaaring magkaroon ng depekto ang sanggol na isisilang.

3. Vitamin B12 deficiency – Kailangan ng katawan ang Vitamin B12, upang makagawa ng malusog na red blood cells. Ang mga ina na di – kumakain ng karne, manok, dairy products, itlog ay may malaking tsansa na magkaroon ng Vitamin B12 deficiency, na magreresulta sa depekto sa kanilang panganganak.

Ang pagkawala ng dugo habang nanganganak, at pagkatapos manganak, ay nagiging dahilan din ng anemia. Ang “Vino De Corazon” ay may kumpletong sangkap (Iron, Folate & Vitamin B12) para sa may sintomas ng anemia sa pagbubuntis at may kakulangan ng red blood cells.

Lahat ng mga nagbubuntis na babae ay may panganib na maging anemic. Ito ay dahil kailangan nila ang iron at folic acid (Vino De Corazon) kesa sa dati.

Subalit mas mataas ang panganib sa mga sumusunod na sitwasyon.

1. Makailang beses nang pagbubuntis.
2. Magkakalapit na agwat na pagbubuntis.
3. Pagsusuka ng labis sa panahon ng paglilihi.
4. Kabataang nagbubuntis.
5. Pag–iwas sa mga pagkain na mataas ang iron.
6. Malakas na pagreregla bago mabuntis.

Sintomas ng anemia sa panahon ng pagbubuntis

1. Maputlang balat, labi at kuko.
2. Pakiramdam na pagod at nanghihina.
3. Pagkahilo.
4. Hirap sa paghinga.
5. Mabilis na pintig ng puso.
6. Suliranin sa konsentrasyon.

Sa unang yugto ng anemia ay di mapapansin ang mga sintomas nito. Ang pakiramdam ay katulad din ng nararamdaman ng naglilihi. Kaya para makasiguro ay palaging magpasuri ng dugo tuwing pupunta sa doktor para mag–prenatal.

Panganib ng anemia sa pagbubuntis

Ang malala at di magagamot na iron – deficiency anemia sa pagbubuntis ay magpapataas sa panganib ng:

1. Preterm o payat at magaan sa timbang na sanggol.
2. Pagsasalin ng dugo (kung mawawalan o kukulangin ng dugo sa panahon ng panganganak.)
3. Depresyon pagkatapos manganak.

Test para sa anemia

1. Hemoglobin test – Sinusukat ang dami ng haemoglobin, ito ay iron rich na protina sa red blood cells na nagdadala ng oxygen mula sa baga hanggang sa tissues sa katawan.

2. Haematocrit test – Sinusukat ang porsiyento ng red blood cells sa sample ng dugo.

Posibleng, may mga hindi pa nakababatid na ang “Vino De Corazon” ang hinahanap ng kababaihan kapag malakas ang kanilang menstruation o kaya masakit ang kanilang puson “Menstrual Cramps / Menstrual Pain.”

Para maiwasan ang iron (Ferrous Sulfate) deficiency, mainam ang “Vino De Corazon” kung mababa ang Red Blood Cell o kaya kung sila’y kulang sa dugo,  maputla, walang gana kumain, mababa ang kanilang hemoglobin at nanghihina.

Kung ang isang nagbubuntis ay may anemia, kailangan na umiinom ng iron supplement o kaya ay folic acid supplement, karagdagan sa mga prenatal vitamins. Maaari rin na kumain ng mga pagkain na mataas sa iron at folic acid, tulad ng itlog, karne at dairy products.

Pagpigil sa Anemia

Upang mapigil na magkaroon ng anemia sa pagbubuntis, siguruhin na may sapat na iron – kumain ng balanseng pagkain lalo na ang pagkain na mataas ang iron content.

Mga pagkaing mayaman sa iron

1. Lean red meat, poultry, and fish.
2. Leafy, dark green vegetables (such as spinach, broccoli, and kale)
3. Iron – enriched cereals and grains.
4. Beans, lentils and tofu.
5. Nuts and beans.
6. Eggs.

Mga pagkaing mayaman sa Vitamin C na makatutulong sa katawan para magkaroon ng iron
1. Citrus fruits and juices
2. Strawberries
3. Kiwis
4. Tomatoes
5. Bell peppers

Mga pagkaing mayaman sa folic acid
1. Leafy green vegetables
2. Citrus fruit juices
3. Fortified breads and cereals
4. Dried beans

At higit sa lahat, sundin ang mga payo ng doktor sa pag–inom ng prenatal vitamins, na may sapat na iron at folic acid.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply