Happy Mother Earth’s Day!

MULI ay isa itong pagpupugay sa isang ina sa buwang ito ng Mayo kung kelan inaalala ng buong mundo ang mga ina na nagluwal at walang sawang kumakalinga sa kanilang mga anak.

Sa ganitong mga pagdiriwang ay nararapat ding alalahanin ang isa pang ina na walang sawang umaaruga sa mundo sa kabila ng pagwawalang-bahala nito— ang Inang Kalikasan.

Dahil sa kanya, patuloy tayong nabubuhay na malusog datapwat kapos sa sariwang hangin. Maging panangga sa anumang uri ng panahon ay kanya ring pinauubaya upang malaya tayong makapagdiwang ng masasayang araw sa mundo.

Kahalintulad ng isang inang ayaw mapariwara ang kanyang mga anak, tayo ay kaniyang binibigyan ng leksiyon upang ituro sa tamang landas.

Ngayon ay may sakit si Inay.  Siya ay nakararanas ng matinding karamdaman at tila di mawalan ng lagnat dulot ng Global Warming; inuubo dahil sa matinding usok sa hangin na anila’y Green House Effect; minsa’y nakababad sa tubig sa tuwing bubuhos kahit ang panandaliang ulan upang mabilad lamang din sa matinding sikat ng araw na epekto ng Climate Change.

Nanghihina na si Inay dala ng mga naranasang karamdaman bunga ng ating pagpapabaya.

Subalit may panahon pa upang itama ang ating pagkakamali. Bagama’t sa ibang nawawalan na ng loob ay tila ito’y pagbabagal lamang sa tuluyan niyang pagkagupo sa banig ng karamdaman, ang pagbabago ay marapat nang ating simulan, ngayon na!

Hindi na kailangang mag-antay pa ng espesyal na araw o buwan upang ito ay ipadama.
Ating suklian ang pagmamahal ni Inang Kalikasan upang ang mga susunod na henerasyon ay may aabutan pang Inang mapag-aruga sa lahat ng nilalang sa mundo.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply