KAPRITSO NG LAMAN (Ika-96 labas)

NAISIP ni Jason na kung basta lang siya magtatanong, baka walang magturo kung nasaan si Sally.

Tiyak na pinagbilinan na niya ang lahat niyang kakilala sa trabaho na huwag sasabihin sa kanya kung nasaan siya.

Pero hindi siya puwedeng mapaglalangan ng mga ito.

Kung may branch ang Queen of Diamonds at sa isa sa mga ito lumipat si Sally, magagawa niyang matunton kung nasaan ang kasuyo.

Gaano man sila karami, iisa-isahin niya ang mga ito.

Naupo siya sa harap ng kanyang computer …

Ginamit ang internet sa paghahanap …

“BINGGO!” maya-maya’y malakas niyang sigaw.

May nakita siyang branch ng Queen of Diamonds …

Nasa Zhongshan Metro Shopping Mall …

Isa ito sa the biggest underground shopping mall in the world.

“Ang lakas ng kaba ko. Siguradong sa branch ng Queen of Diamonds sa mall na ito nagtatrabaho ang mahal ko. Bukas na bukas din ay pupuntahan ko siya. Hindi na niya ako magagawang pagtaguan,” masayang sabi ni Jason sa sarili.

Ngayong alam na niya kung saan hahanapin si Sally, saka lang nakadama ng gutom si Jason.

Nagtungo siya sa kusina at naghanap ng makakain …

Nang makakakin, saka naman siya nakaramdaman ng antok.

“Ah … matutulog ako sa buong maghapon. Kailangang paghandaan ko ang muli naming pagkikita ni Sally,” sabi niya sa sarili habang patungo sa kama.

Ilang saglit pa at tulog na si Jason.

SA ‘Pinas pasikat na ang araw nang maunang bumangon si Tina …

Bibili siya ng maaalmusal nila ni Jude sa palengke.

Isasabay na niya ang pagbili ng bagong simcard.

Itutuloy niya ang planong pagtawag kay Sally …

Bubulabugin niya ang kaibigan …

Sisirain ang paniniwala para magalit sa asawang si Jude at tuluyan nang makipaghiwalay sa lalaki.

Magiging tagumpay ito para sa kanila ni Jason.

Kanya si Jude at sa lalaki naman si Sally.

Samantala, nakauwi na ang babae sa apartment na tinutuluyan ni Linda.

Dito siya tumuloy simula nang iwan niya si Jason.

Tulog ang kaibigan nang datnan ni Sally.

Nasa salas siya …

Hindi dalawin ng antok …

Hindi kasi niya maintindihan ang takbo ng buhay niya ngayon …

Magulo …

Pero kung may dapat sisihin, wala siyang ibang gustong sumbatan kundi ang sarili.

Nagpatangay siya sa kapritso ng kanyang laman.

Pumatol siya sa ibang lalaki para lamang matighaw ang pagkauhaw niya sa seks.

Nagpa-antok siya sa pamamagitan ng panonood ng mga panggabing palabas sa tv.

Nasa gayun siyang ayos nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone.

Dinampot niya ito mula sa kinapapatungang mesita …

Napakunot-noo siya sa natuklasang overseas call ang tawag …

Hindi pamilyar sa kanya ang numero ng caller …

Ayaw sana niya itong sagutin …

Baka kung ano lang kasi ang marinig niya na sasabihin nito na hindi niya magugustuhan at maging dahilan lang para sumama ang kanyang loob.

Bigla ninyang pinindot ang end call.

Mula sa ‘Pinas ang tumatawag …

Si Tina …

Gulat siya nang hindi sagutin ng kaibigan ang tawag …

Pero wala siyang dapat na ipagtaka …

Hindi naman kasi kilala ni Sally ang numero na tumatawag.

Pero wala siyang planong tumawag …

Kukulitin niya ang kaibigan para maisakatuparan ang kanyang plano.

Muli niyang tinawagan ang numero ng cellphone ni Sally.

Nagulat ang huli nang muling tumunog ang kanyang cp.

Nakita niya, dating numero ang tumatawag.

Naisipang pindutin ang receiving call …

Hindi siya magsasalita … bobosesan muna niya ang caller. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply