KAPRITSO NG LAMAN (Tatapusin)

MASAMA ang loob ni Sally kay Jason dahil sa pagtawag nito kay Jude para siraan siya sa layuning tuluyan nang masira ang kanilang relasyon bilang mag-asawa at silang dalawa na ang magkatuluyan.

Dahil dito, nasira ang pagkakilala niya sa binata …

Bumaba.

At ayaw na niyang makipagbalikan pa sa binata.

Kung puwede nga lang, ayaw na niya itong makita pa at makausap.

Pero hindi niya ito puwedeng gawin …

Lalo na’t lumilinaw na ang asawang si Jude ay gumagawa rin ng sariling milagro sa Pilipinas.

At ang impormasyon na nakarating sa kanya, ang mismong kaibigan niyang matalik ang kinakasama nito ngayon.

Ito ba ang asawa na gusto niyang balikan sa Pilipinas.

Hinarap niya si Jason.

“Oras ito ng trabaho ko. Bawal sa amin ang makipag-usap sa iba lalo na kung hindi bibili,” pormal niyang sabi sa binata.

“Kung gayun, hihintayin kita mamayang uwian. Marami tayong dapat pag-usapan paglabas mo sa trabaho,” sagot naman ni Jason.

“Ikaw ang bahala!” sagot naman ni Sally.

Lumabas na ng tindahan ang lalaki.

Itinuloy na ng babae ang pagtatrabaho …

Ang pag-eentertain sa mga kostumer na dumarating.

Hanggang sa dumating ang oras ng uwian.

Pinanindigan talaga ni Jason ang kanyang sinabi.

Paglabas niya ng tindahan, nakita niyang naghihintay ang binata.

Sinadya siyang abangan para hindi niya ito matakasan.

“Pagbibigyan kita. Mag-uusap lang tayo pero hindi ako sasama sa iyo pabalik sa condo mo,” pormal na sabi ni Sally sa lalaki.

Malungkot na tumango ang binata.

Hindi na sila lumayo pa …

Marami namang restoran sa Zhongsan Metro Shopping Mall.

Pumasok sila rito …

Hindi omorder ng pagkain si Sally …

Juice lang …

Wala siyang ganang kumain.

“Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin?” Si Sally na ang nagsimula sa usapan nilang dalawa ni Jason.

Saglit na hindi nagsalita ang binata …

Matagal na nakatungo …

Anyong pinag-iisipan at tinitimbang-timbang munang mabuti ang bawat sasabihin.

“Una, gusto kong humingi ng tawag sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Naging makasarili ako at itinuturing ko iyong isang malaking pagkakamali. Kaya kung anoman ang kahihinatnan ng pag-uusap natin ngayon, nakahanda kong tanggapin,” maya-maya’y
nakangiti pero malungkot na sabi ng binata.

“Kahit wala nang balikan na mangyayari sa ating dalawa?” tanong ni Sally.

“Kung hindi ka magiging masama sa piling ko, hindi rin naman ako magiging maligaya.

Kaya kung saan ka liligaya, hahayaan kita. Iyon ang tama dahil mahal kita!” pormal na tugon ni Jason.

Masayang napangiti si Sally.

“Akala ko, hindi mo kayang magpakamaginoo. Nagkamali ako ng pagkakilala sa iyo. I’m so happy to know who really you are!” sabi ng babae.

“Sana ay magkabalikan kayong mag-asawa at maging masaya sana kayong dalawa,” patuloy pa ni Jason.

Hindi naiwasang maluha ng babae dahil sa biglang pagbabago ng binata.

“Hindi kita makakalimutan, Jason. Anoman ang mga bagong kaganapan sa buhay ko, hindi ko ipaglilihim sa iyo,” sabi ni Sally.

Ngumiti ang binata.

Maya-maya’y napailing-iling.

“Noong pinipilit kitang masarili kahit sa anong paraan, hindi ako nakaramdam ng ganitong kapanatagan. Ganito pala ang feeling ng nagmamahal pero marunong magparaya. Masarap sa pakiramdam!” sabi ng binata saka masayang umapir kay Sally.

Nakipag-high fives ang babae.

Alam niya, ito na ang huli nilang pagkikita ni Jason.

Hindi na siya muli pang guguluhin ng binata. TATAPUSIN

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply