Para matagpuan ang right guy para sa iyo

MAY mga babaeng nagmamahal ng sobra pero hindi nakakatagpo ng right guy para sa kanila.

May ilang babaeng sinusuwerteng makatagpo ng lalaking genuine kung magmahal, ngunit may mga babaeng malas sa lahat ng malas dahil napupunta sa lalaking walang alam kundi ang manakit––sila ang tinatawag na ‘psycho’ o ‘loser’.

Sa pag-aaral, ang ganitong mga lalaki ay may problemang sikolohikal. Maaaring may ‘dual personality’ kung saan minsan mabait at minsan ay parang monster ang pag-uugali.

Kaya para maiwasan ang katulad nila, narito ang ilang paraan na makatutulong sa inyo.

BE COLD – May mga lalaking hindi matanggap na iiwanan sila ng babae kaya nakakapanakit. Kaya sa halip na biglain sila, idaan ito sa mabisang paraan. Hayaang kusa silang ma-bored sa inyo at kusang lumayo. In the meantime, sakyan lamang ang kanilang trip pero iwasang gumawa ng mga hakbang na lalo nilang ikagugusto sa inyo.

BE A BURDEN–––Silang psychotic ay hindi matanggap na masisi ninuman. Kaya mainam na sa halip ipamukha sa kanilang wala silang pakinabang ay kayo ang magkunwaring hindi na mapapakinabangan. MAging pabigat nang sa ganyang paraan, sila mismo ang mawalan ng gana sa inyo.

MAGPATULONG SA PINAGKAKATIWALAAN–––Kung talagang nais nang makaalis sa piling ng isang psychotic, mainam na hingin ang suporta o tulong ng mga mahal sa buhay o kaya ay malalapit na kaibigan. Iwasang mag-isang umuwi at sa halip ay piliting masundo ninuman.

MAGDESISYON–––Kapag nakaalpas na sa buhay ng isang ‘loser’, asahang magpapakabait ito o gagawin ang lahat, muli ka lang bumalik sa kanila. Tandaang ang ganyang personalidad ay sa umpisa lang at muling babalik sa normal nilang katauhan.

HAYAANG MAKALIMUTAN NILA KAYO––––Walang ibang mabisang paraan para tigilan kayo ng psychotic kundi ang agad kayong makalimutan. Magagawa kung hayaang sila mismo ang makalimot sa inyo. Iwasang makipagkita at makipagkomunikasyon sa kanila. Ipakitang mayroon ka nang sariling buhay at nais mo ang kanyang kaligayahan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply