Respeto sa nanalo at tuloy ang paglilingkod

HABANG tinitipa natin ito, kasalukuyang naghahalalan para sa bagong pamunuan ng National Press Club.

Katulad ng nakaraang mga halalan na ating personal na nasaksihan at sinalihan, madaling araw na ng susunod na araw kung matapos ito.

Sa pagkakataong ito, sa madaling araw ngayon matatapos ang halalan.

Kaya wala tayong maibabalita rito na nanalo dahil hindi natin hawak ang konsensiya o kaisipan ng bawat botante.

PAGBATI SA MGA NAGWAGI

Magkagayunman, ngayon pa lang ay binabati na natin ang mga pinagkatiwalaan ng ating mga kapatid sa pamamahayag na mamuno at maglingkod sa lahat ng mediamen at sa bansa na rin nating Pilipinas.

Sinasaluduhan natin ang lahat ng mga lumahok, kasama na ang mga nagdasal o nakisali sa ibang mga paraan para maging matagumpay, matahimik, patas at walang daya ang halalan.

Buo ang tiwala natin na wala nang magaganap pang hindi maganda, gaya ng pagkalabit pa sa mga hukuman upang ang mga ito ang magtakda ng sarili nating halalan.

Nangyari na kasi ito sa ating mga panahon.

Ang maganda lang na naganap noon, kung sino ang mga nanalo sa halalan sa NPC na isinagawa ng election committee, sila rin ang nanalo sa halalang isinagawa ng isang hukuman sa Maynila.

TULOY ANG KATAPATAN

Sinoman ang mananalo, tuloy ang katapatan ng ating partido, ang Fress Freedom Party, sa NPC at mediamen na nangangailangan ng tulong nito.

At hindi basta mag-aantay ito ng mga nabibigatan sa kanilang paggampan ng kanilang tungkulin bilang mediamen.

Gagawa at gagawa ang Press Freedom Party ng paraan para mahatiran ang  mediamen ng mga karampatang pagkalinga o tulong sa oras ng kanilang pangangailangan.

PRESS FREEDOM PARTY

Ang Press Freedom Party  ay hindi tatalikod sa mga serbisyong pinasimulan nito, manalo o matalo sa halalan.

Maaasahan ng mediamen ang tuloy-tuloy na tulong na ligal sa kanilang mga kaso kaugnay ng paggampan nila sa kanilang tungkulin.

Tutulong ito sa paglaya ng mga ikinukulong dahil sa kanilang mga trabaho.

Maninindigan ito laban sa mga pagmamasaker at iba pang uri ng pagpatay sa mediamen.

Ang mga nababalo at nauulila ng mediamen, pagsusumikapan ng PFP na tulungang umahon sa kanilang mga pamimighati at kalungkutan.

Sisikapin silang mahatiran ng kahit ilang butil ng bigas, edukasyon at iba pang anyo ng paglingap hanggang sa mapawi ang malungkot at aba nilang kalagayan.

MAHALIN ANG NPC

Sisikapin ng Press Freedom Party na protektahan ang National Press Club mula sa mga sumisira rito.

Ang NPC ang matatag na tahanan ng mediamen.

Hindi ito dapat na hayaang ngatngatin ng anay, buwalin ng mga bagyo at iba pang gustong dumurog nito.

Minana natin ang NPC mula sa ating mga ninuno na moog ng kalayaan sa pamamahayag at buhay ng mediamen.

Tungkulin ng bawat mediamen na kupkupin ito sa lahat ng panahon. Mahalin nating lahat ang NPC.

PAGMAMAHAL SA BAYAN

Hindi basta isang institusyon ang NPC.

Sa maraming pagkakataon, dito nagmumula ang hindi pangkaraniwang paglilingkod at pagmamahal sa bayan.

Nakita ito noong panahon ng martial law.

Hindi lang kalayaan ng pamamahayag ang isinulong nito kundi ang kalayaan ng mamamayan laban sa diktadurya.

Kinanlong ng NPC ang maraming mamamayan, mediamen man o hindi, na nagmamahal sa bayan at kalayaan sa mga panahong iyon.

Nakatulong nang malaki ang NPC para sa paglaya ng bayan sa diktadurya sa pagpapala ng EDSA 1.

KATAPATAN NAULIT

Naulit ang mga katulad na katapatan at paglilingkod ng NPC sa inang bayan kamakailan lamang.

‘Yun bang === panahon ni Aling Gloria.

Minsan nang pinairal ng Arroyo government ang pagkontrol sa mediamen, kasabay ng pagkontrol sa kalayaan ng mamamayan na umalam sa katotohanan sa mga transaksyon ng pamahalaan.

Ang mga protestang ipinakita ng NPC at nagkakaisang mamamahayag  mula sa iba’t ibang pananaw na umabot sa internasyonal na atensyon ang dahilan upang dagliang alisin ng rehimeng Arroyo ang bisa ng mga exe-cutive order na humaharang sa mediamen at mamamayan na makialam sa nagaganap sa pamahalaan.

NPC AT AFIMA

Kasama ng NPC ang Alyansa ng Filipinong Mamamahayag sa mga protestang inilunsad laban sa paniniil sa karapatan ng lahat para sa katotohanan at kalayaan sa pamamahayag.

At naging kasama tayo sa mga pagkilos na ito hanggang sa tagumpay. At dito na rin ipinanganak ang PFP.

NO MORE MASSACRE

Kasama ang NPC ng mga organisasyon na walang humpay na nakikipaglaban sa pagkitil hindi lang sa kalayaan sa pamamahayag kundi sa mismong buhay ng mediamen para maitago ang mga kabulukan sa pamahalaan at lipunan.

Naglunsad ng sarili nitong mga protesta bilang pakikiisa laban sa paniniil at pamamaslang.

No more Ampatuan massacre, no more Gerry Ortega and Marlyn Esperat killing ang iwinawagayway nito. ‘Yan ang NPC.

Kaya naman minamahal ito ng Press Freedom Party at iba pang mediamen.

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o i-text sa 09214303333.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply