Top 6 treatment options para sa Osteoarthritis sa tuhod

KUNG ikaw ay may Osteoarthritis (OA) sa tuhod, maaaring irekomenda ng iyong doktor ang iba’t ibang mga treatment upang mabawasan ang iyong nararamdaman.

Panigurado, ang iyong treatment plan ay may kasamang combination ng lifestyle changes tulad ng pagbabawas ng timbang at ang regular na pag-e-exercise, pati na rin ang paggamot upang mabawasan ang sakit na nararamdaman.

Heto ang ilan sa most common treatments para sa osteoarthritis sa tuhod.

Siguraduhin na komunsulta muna sa doktor bago umpisahan ang kahit anong treatment.

1. Lifestyle changes

Ang healthy lifestyle habits ay malaki ang naibibigay na tulong sa mga tao lalo na sa may osteoarthritis sa tuhod. Malamang na i-susuggest sayo ng iyong doktor na isama mo sa treatment plan mo ang mga pagbabagong ito:

•    Katamtaman na ehersisyo
•    Pagko-control ng timbang
•    Mga simpleng daily routines na hindi mapupwersa ang tuhod

2. Physical therapy

Ang physical therapy ay gumagamit ng exercises para makondisyon at ma-improve ang flexibility at joint mobility. Kadalasan ikaw ay mag-aattend ng ilang sessions sa isang physical therapist at bibigyan ka rin ng exercise plan para ituloy sa bahay ang pag-eexercise.

3. Oral medications

Maraming tao na may osteoarthritis ay gumagamit ng mga over-the-counter o prescription pills para mawala ang pananakit. Subalit, may mga ilang pills na maaaring makaapekto sa tiyan at puso, kaya naman mas mainam na huwag abusuhin ang pag-inom ng gamot

4. Viscosupplement injections

Ang Viscosupplements, katulad ng Synvisc-One® (hylan G-F 20), ay tinuturok sa tuhod para ma-supplement ang fluid sa tuhod at mabawasan ang sakit.  Ang bisa ng isang injection ng Synvisc-One ay umaabot ng anim na buwang pain relief. Ang pag-injection ay maaaring ulitin kung may naramdaman ulit na sakit sa iyong tuhod.

5. Steroid injections

Ang injection na ito ay ginagamit para panandaliang mawala ang sakit at mabawasan ang inflammation. Kadalasan ay linilimitahan ng mga doktor ang dami ng steroid injections dahil sa potential risk ng cartilage damage sa palagi, at mahabang panahon ng paggamit.

6. Surgery

Ang option na ito ay madalas na isinasaalang-alang kapag ang sakit tuhod ay malubha na at kung ang iba pang mga panggagamot ay hindi nakakapagbigay ginhawa.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply