Ang diwa ng bayanihang pambansa

ANG diwa ng bayanihan ay nag-ugat sa salitang “bayan” kung saan nagtutulong-tulong ang mga miyembro ng isang bayan o komunidad upang makamit ang isang layuning ikabubuti nila. Ang diwang ito ay maaaring isagawa ng maliit na komunidad o ng buong bayan at maging ng isang buong bansa mismo.

Sa kasawiang palad, ang bayanihang pambansa sa atin ay kalimitang nabubuo at isinasagawa lang kapag meron tayong malaking suliranin o krisis na kinahaharap. Halimbawa, sa panahon ng giyera, sa harap ng pagmamalupit ng isang diktador o mananakop, o sa panahon ng malaking kalamidad. Wala pa akong natatandaang bayanihang pambansa na ang layunin ay tungo sa pag-unlad o pag-angat ng kabuhayan. Kalimitan ay nagtutulong-tulong lang tayo kapag hindi na natin matiis ang ating mga paghihirap o kapag nanganganib na ang ating buhay.

Sa ugat ng bayanihan o pagkakaisa tungo sa sama-samang pangkaunlaran ng isang komunidad, ang bayanihan ay ganap na nagtatapos lamang kapag nagkaroon na ng kaunting salo-salo ang mga nagtulong-tulong. Sa bayanihang pambansa kontra panganib o labis na paghihirap, ang salo-salong ito ay nakikita lamang sa pag-ahon natin mula sa dinanas na panganib o kahirapan. Wala tayong bayanihan kung saan tinatamasa natin ang kaginhawahang bunga ng ating pagtutulong-tulungan.

Sana’y magkaroon tayo balang araw ng isang bayanihang pambansa kung saan nagkakaisa tayong mga Filipino tungo sa isang layuning pangkaunlaran at kung saan ang lahat ay uunlad at giginhawa kahit hindi tayo dumaranas ng labis na panganib o kahirapan. Sa panahong umiigting ang banta sa karagatan dala ng pirateriya, iligal na pangingisda, smuggling at environmental degradation, higit na bayanihang pambansa ang kailangan.

Ngayon higit sa lahat ay napaka-importante na magkaisa tayo tungo sa pangangalaga at pagprotekta ng ating karagatan. Dapat nating malaman at maunawaan na ang seguridad panda-gat ay hindi eksklusibong tungkulin ng Hukbong Dagat o ng ating pamahalaan lamang. Dahil ang buhay nating lahat ay nakasalalay sa karagatan, tayong lahat ay may tungkuling pangalagaan at protektahan ito.

Kaya’t sana’y magkaisa tayong lahat sa pagtaguyod ng isang masagana at mapayapang kara-gatan at tungo sa pagkakaroon ng bayanihang pambansa na may isang malakas at kredableng Hukbong Dagat. Kaya natin yan Pinoy!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply