Bridging two different cultures

SADYANG mahirap at tunay na pagsubok ang paninirahan o pa-kikipamayan sa bansa ng mga dayuhan.

Magkaibang kultura, salita, paniniwala, relihiyon at maging sa mga nakagawiang pagkain. ‘Yan ang mga pagsubok na ma-aring pagdaanan kung nakiki-pagsapalaran at nakikipamayan ka sa isang bansang banyaga.

Subalit sa minsang pagbisita ko sa bansang Thailand ay nakila-la ko ang isang Filipina na naga-wang tawirin at pag-ugnayin ang dalawang magkaibang kultura at paniniwala.

Siya si Annabelle Santos Daew Kaew. Alamin natin ang kanyang sikreto kung paano niya ito nagawa.

Isang mag-aaral si Annabelle sa Mountain Side University noon sa La Trinidad, Benguet, kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama bilang presidente ng nasabing uni-bersidad.

Ayon sa kanya ay maraming dayuhang estudyante ang duma-rayo noon sa Pilipinas, upang mag-aral at kabilang doon ang kanyang asawa na isang Thailander.

Mabilis na nakapalagayang-loob ni Anabelle ang nasabing Thailander kaya nang makuha niya ang kan-yang master’s degree, at makapag-trabaho ng ilang buwan bilang sek-retarya ng kanyang ama ay nagde-sisyon si Annabelle at ang kanyang boyfriend na magpakasal sa isang Catholic Church.

Matapos ang kasal ay nagde-sisyon silang dalawa na doon mani-rahan sa Thailand. Doon ay nakilala ni Annabelle ang pamilya ng kan-yang asawa.

Naging isang hamon para sa kanya ang lengguwahe ng mga Thai sapagka’t limitado lamang ang kaalaman sa wikang Ingles ng kan-yang mother at mga sister in law at siya naman ay hindi pamilyar sa wikang Thai.

Kaya pilit niyang pinagsikapang matutunan ang ginagamit na wika ng pamilya ng kanyang asawa.

“I learned by myself, I had a notebook and I wrote every new word that I heard. I learned easily, by motivation. I said to myself, ‘I really have to learn their lan-guage,’” kwento niya.

Dahil na rin sa labis na pagsi-sikap, wala pang isang taon ay natutunan na niya ang nasabing lengguwahe.

Maging ang kultura ng Thai-land na sadyang iba sa kanyang kinagisnan at maging ang mga pagkain ay naging isang pagsu-bok at hamon na napagtagum-payan niya.

Sapagkat hindi lamang niya napag-aralan ang mga ito bagkus ay naipatikim pa niya ang ilang lutong Pinoy sa pamilya ng kan-yang asawa sa Thailand.

Isa ring malaking hamon para sa kanya ang magkaibang relihiyon ng Pilipinas at Thailand, subalit dahil na rin sa pagiging open-minded ng kanyang asawa ay hindi na kinailangan ni Annabelle na magpalit ng relihiyon at maging ang kanyang mga anak ay bautisadong Katoliko…(itutuloy)

Sa iba pang istorya ng buhay ng ating mga kababayan over-seas, tumutok lamang sa Biyaheng Langit at Kasangga Mo Ang Langit sa IBC13 tuwing Huwebes, 11:30 ng gabi. Bisitahin ang Facebook fan page: BIYAHENG LANGIT/KASANGGA MO ANG LANGIT

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply