Pagpapalawig sa kulturang Pilipino pagtitibayin sa Marikina

UPANG mas mapalaganap pa ang kaalaman tungkol sa kultura ng lungsod, ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pamamagitan ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina (PLMar),  Damlay Inc. at National Commission for Culture and the Arts ay magsasagawa ng seminar tungkol sa pagpapalawig ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo.

Gaganapin ito sa ika-12 at 13 ng Hulyo, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa World of Butterflies Garden, Brgy. Marikina Heights, Marikina City.

May titulong Seminar-Palihan: “Integrasyon ng Kultura at Pamanang-lahi sa Pagtuturo ng Humanidades, Wika, Panitikan, Kasaysayan at iba pang asignaturang Agham-Palipunan sa Antas ng Tersaryo”, layunin nitong matalakay ang mga pamamaraan kung paano maisasama ang mahahalagang Kultura at Pamana ng Lahing Pilipino. Makapag-ambag ng mahuhusay na estratehiya sa pagtuturo ng iba’t ibang paksang aralin na nakapaloob ang mahahalagang kultura at pamana ng lahing Pilipino.

“Inaasahan natin sa pamamagitan ng seminar na ito ay mas mapalawig pa natin ang kaalaman tungkol sa ating kultura at kasaysayan. Nais nating maipasa o maisalin ang mayaman nating kultura at kasaysayan sa susunod pang mga henerasyon,” wika ni Mayor Del De Guzman.

Ito ay lalahukan ng may 40 propesor na nagtuturo ng Humanides, Wika, Panitikan, Kasaysayan at iba pang asignaturang Agham Panlipunan mula sa PLMar at may 60 piling mag-aaral sa kursong Edukasyon sa nasabing Pamantasan. Tatalakayin din sa nasabing seminar ang tungkol sa ilang kaparaanan kung paano pa mas epektibong maituturo ang tungkol sa Araling Marikina.

Ang Araling Marikina ay isang asignatura na nagtuturo ng tungkol sa kasaysayan, kultura, industriya, ordinansa, wika, panitikan, iba’t ibang uri ng sining at arkitektura ng lungsod ng Marikina.

Inumpisahan nang ituro at isama sa kurikulum ng mga kurso ngayong semestre sa PLMar ang asignaturang ito. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng obserbasyon ang pagtuturo nito. Ngayong semester nasa 19 na section ang kumukuha ng Araling Marikina.

“Nais natin na maging maalam ang ating mga kabataan sa kung ano ang meron sa sarili nilang lungsod. Sa ganitong paraan, kanilang maipagmalaki at mapagyayaman ang kultura na mayroon tayo dito sa Marikina,” dagdag ni De Guzman.

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply