QC Mayor Bautista, iskam sa ‘Eng.’ Office talamak

“ALAM kaya ni Quezon City Mayor Herbert “Bistek” Bautista, ang  mga nangya-yaring anomalya riyan mis-mo sa loob ng  Quezon City Hall partikular na sa loob ng Engineering Office ng Que-zon City Hall?

Sa nakarating na impor-masyon sa Lily’s Files ay sinasabing talamak daw ang sindikato riyan mismo sa loob ng tanggapan ni Engineer  Joselito Cabung-cal, kung saan ay mga em-pleyado rin ng nasabing tanggapan ang mga guma-gawa nito.

Ayon pa rin sa impor-masyon mula sa mismong loob ng tanggapan ng  En-gineering Office ng Que-zon City Hall, bukod umano sa pagiging inspector sa mga proyekto ng Quezon City  Go-vernment  ay tumatayo pang mga kontratista  ang mga ito.

Aba, bawal yan, package deal na yan.

Sobra talaga ang kasu-wapangan ng mga hayop na ito.

Hindi na nagkasya sa pa-giging inspector, pinasok pa ang pagiging  kontratista.

Grabe na ito, Mayor Bis-tek.

Nasaan na ang sinasa-bing “tuwid na daan” tungo sa magandang gobyerno  para sa ikagaganda ng lung-sod Quezon?

Alam din kaya ni Engineer  Joselito Cabungcal ang nang-yayaring anomalya riyan mismo  sa  loob  ng kanyang

pinamumunuang tangga-pan?

Malamang na alam ito ni Eng. Cabungcal dahil hindi maglalakas loob ang mga inspector diyan na umak-tong kontraktor kung hindi alam ng kanilang  hepe, at kung sakaling hindi ito alam ni Eng. Cabungcal, aba, eh kahina naman nitong hepe.

O baka naman nagbubu-lag-bulagan at nagbibingi-bingihan lang si sir.

Pero kung sakaling hindi talaga alam nitong si Eng. Cabungcal ang mga nang-yayari riyan sa loob ng kan-yang tanggapan ay bakit hindi niya itanong kay Engi-neer Mel Quintos?

Dahil baka posibleng na-karating na sa kanyang tanggapan ang mga  kaloko-hang ito.

Posible ring kilala ni Eng. Mel kung sino-sino itong ma-tutunog na mga taga-Engi-neering Office  na madalas na  nangongontrata  sa ilang proyekto ng Quezon City  Government kahit saang barangay sa lungsod.

(ITUTULOY)

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply