Emergency survival bag tuwing kalamidad

TUWING may kalamidad tulad ng nakaraang pagbaha sanhi ng hanging Habagat, tila nabubulaga tayo kaya nagkukumahog ang lahat ng apektadong lugar kung ano ang gagawin at dadalhin. Pero, karamihan sa atin, mas inuuna ang kagamitan o bagay na mahalaga sa kanila, kaysa iligtas ang sariling buhay.

Ngunit, may pamamaraan upang mapaghandaan ang susunod na kalamidad sa pamamagitan ng emergency bag na maaaring bitbitin upang magamit kapag nabibingit ang ating buhay sa loob ng tatlong araw, kung saka-sakali.

Ayon sa www.wellbody.net, “may pagkakataon na kailangan nang lisanin ang ating tahanan, ngunit wala na tayong panahon para sa mabilisang pag-iimpake na pangangailangan upang makatawid sa susunod na tatlong araw.

Sinabi ng site, “Maaari itong tawagin go-kit, grab-and-go bag, 72-hour kit o isang bug out bag. Di ba’t nakakaluwag ng kalooban kapag nalalaman mo na sa panahon ng kagipitan, may nakahanda kang gamit na maaaring bitbitin kaagad at tumungo sa kaligtasan?

Bakit 72 oras?

Ayon sa site, sa panahon ng kagamipitan, maaaring nagsasaarili ka muna – walang tubig, pagkain o anumang gamit sa loob ng 72 oras. Kasi, pangkaraniwang nang tumatagal ng 72 oras bago dumating ang tulong mula sa organisasyon o ahensiya ng gobyerno na may tungkulin sa disaster at relief management.

Sa ganitong pagkakataon, kailangan natin ang bug out bag. Maaari tayong bumili sa isang specialty shop na hindi naman masyadong mahal, pero kumbenyenteng maiaayos ang sarili. Mura lang at pamilyar ang mga bagay na maaaring ilagay sa loob ng bag.

Habang nag-iimpake, gusto mong ilagay ang lahat ng iyong pangangailangan pero dapat tandaan na dala-dala mo lamang ang bag na ito sa panahon ng kagipitan. Hindi na kailangan pang ilagay ang mga bagay na hindi kailangan upang maka-survive. Dalhin lamang ang bagay na kailangan upang manatiling buhay.

Narito ang pamamaraan/bagay na dapat ilagay sa emergency bag:

Pagkain – (di nasisira kaagad) Ilagay ang pagkain sa loob ng isang “zip-lock” plastic bag at huwag umasa lamang sa orihinal na paketa. Maaari itong mabutas at kumalat sa loob ng bag. Maaaring sumabog din ang po-up easy open cans kaya nararapat na suriin palagi. Magdala din ng insulated bags. Magdala ng protein at granola bars, trail mix, dried fruits, crackers at cereal. Iwasang magdala ng tsokolate na madaling matunaw o lumambot.

Tubig-inumin – Mas madaling bitibitin, mas maganda. Gumamit ng military type canteen, sport water bottles o water bladder, Apat na gallon ng tubig ang pangkaraniwang kailangan ng isang tao upang mabuhay sa loob ng tatlong araw.

Kumot at damit – Magdala ng komportableng damit at undergamrnet na madaling iimpake at hindi masyadong kumakain ng lugar sa loob ng bag. Magdala ng portable sleeping bags, kumot at emergency heat blankets.

Personal supplies at gamot– Magdala ng first aid kit, gamot aid kit, medicines (ibuprofen, antihistamines, pain reliever) gamot sa sakit o karamdaman, toiletries at suplay sa paglilinis. Huwag magdala ng sabon na may pabango dahil makakasira ito sa pagkain.

Tools – Magdala ng Swiss knife, lapis at papel, gamit sa pagkain, lubig at duct tape.

Gatong at Ilaw – Dapat magdala din ng emergency lamps, flashlight, baterya, flares kung mayroon, lighter o water proof ng posporo.

Dokumento at pera – Dalhin ang lahat ng legal na dokumento tulad ng birth.marriage certificates, passport, credit cards at insurance na maaaring itabi sa isang lugar na madaling mahanap at mabitbit. Ilagay ang mga ito sa loob ng isang water proof na lalagyan. Magdala ng kaunting halaga o kung may tseke. Ilagay ang lahat nang ito sa water proof container.

Palaging tignan ang emergency tuwing anim na buwan upang matiyak na sariwa ppa ang pagkain, tubig at gamot at hindi pa na-expired; tignan kung maayos at kasya pa ang damit, up to date ang dokumento at credit cards, sapat ang baterya at kung gumagana pa ang mga gadgets. Magbalot din ng mga damit at pagkain para sa bata na kaya niyang bitbitin.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply