Animal bite treatment package ng PhilHealth

HIHINTAYIN pa bang mamatay ang aso bago magpabakuna?

Kahit na buhay pa ang asong nakakagat, maiging komunsulta na agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center para mabakunahan. Kailangan pa rin ng pasyente ng tatlong dose ng bakuna kahit na nanatiling buhay ang aso.

Kailangan pa bang ma-confine kung nakagat ng aso?

Hindi lahat ng nakagat ay kinakailangang ma-confine. Kung galos o hindi naman malalim ang sugat, kinakailangan lamang na malinisan ang sugat at mabigyan ng bakuna.

Kailangan pa ba akong mabakunahan kung kumpleto naman sa bakuna ang asong kumagat?

Oo, sapagkat iba ang bakuna ng aso sa bakuna na para sa tao. Kahit kumpleto ang bakuna ng asong kumagat, kinakailangan pa ring mabakunahan ang pasyente upang masiguro ang proteksiyon laban sa rabies.

Ano po ba ang kasama sa Animal Bite Treatment Package?

1. Bakuna laban sa rabies
2. Rabies immunoglobulin.
3. Paggamot sa sugat.
4. Bakuna para sa tetano.
5. Antibiotics kung kinakailangan.
Ito ay maaring ibigay sa mga sumusunod na kasong maituturing ng Philhealth as Category
III Rabies Exposure na naidulot ng hayop (aso, pusa, baka, baboy, kabayo, kambing, paniki at unggoy) o pasyenteng napatunayang may rabies.
1. Kagat / kalmot ng hayop na tumagos sa balat at nagdurugo.
2. Kagat o pagpasa ng laway/fluids (sa mata, ilong, maseselan na bahagi ng katawan at bukas na.
3. sugat) ng pasyenteng mayroong rabies.?
4. Paghawak ng bangkay ng hayop na may rabies o pagkain ng laman ng hayop na mayroong rabies.
5. Kalmot at sugat (kahit na hindi nagdurugo) na natamo sa ulo at leeg.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply