Mag-set ng quit date kung kailan titigilan ang paninigarilyo

KAHIT pa direkta mo itong nasinghot o galing sa secondhand smoke, ang usok ng sigarilyo ay nakapipinsala sa ating baga. Ang pag-iwas sa usok ay mapababagal ang pinsala maging ang pagkakaroon ng pulmonary disease.

Ang pagtigil sa paninigarilyo ay mapapababa ang tiyansang magkaroon ng mga sakit at problema sa kalusugan. Ito ang mga paraan upang maiwasan ang paninigarilyo:

1. Mag-set ng “Quit Date” kung kailan ka titigil sa paninigarilyo.

Ang pag-set ng petsa ng iyong pag ayaw ay nagpo-formalize ng iyong pagsubok na tumigil. At kung ito’y tangkain mo ng ilang beses, tataas ang tiyansa ng iyong pagtigil sa susunod na pagsubok mo. At sa iyong pagpili ng petsa, piliin mo ang date na hindi ka madalas ma stress, dahil ang stress ang nagiging rason sa pag-ayaw.  Markahan ang “quit date” sa iyong kalendaryo. Dapat maging mentally at emotionally focus sa petsang ito. Isipin lagi ang bagong simula para sa mabuting kalusugan.

2. Asahan na ang pagiging miserable.

Siguradong magiging mahirap kung ito ang unang beses na titigil ka sa paninigarilyo. Maari kang makaramdam ng pagiging miserable, iritable at pagkalungkot. Ngunit ayon sa doktor, ang nicotine ay mabilis na nawawala sa ating sistema. Dahil makalipas lamang ang 24 oras ay hindi na ito makikita pa sa taong tumigil na sa paninigarilyo.

Sa ilang linggo, maaring makaramdam ka ng pagkagutom. Gusto mong kumain buong araw, ngunit pag nagawa mong makaraos sa unang mga araw, mararamdaman mo na rin na ikaw na ang may kontrol.

Panatilihing may sugarless gum o matigas na candy sa iyong bulsa habang nasa ganito kang sitwasyon.

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply