Nepa at ang gawang Pinoy

KAAKIBAT ng pagpasok ng mga imported na produkto’t serbisyo sa bansa ang paglaganap naman ng kaisipang kolonyal sa mamamayan. Sa ilalim ng globalisasyon, literal na bumabaha ang lokal na merkado ng mga murang imported na produkto—isang sitwasyong nakasasama sa mga lokal na mangangalakal at negosyante na nagdudurusa sa ilalim ng patuloy na debalwasyon ng piso at pabulusok na presyo ng kuryente, gamit at iba pang materyales na kinakailangan sa produksyon.

Sa gitna ng kalunos-lunos na sitwasyon ay kinakailangan ang mabilis at epektibong pagtugon. Kasaysayan ang nagpapatunay na tanging isang komprehensibong planong pang-ekonomiya na nilalangkapan ng isang programa para sa pambansang industriyalisasyon  ang  tanging  daan tungo sa kaunlaran.

Mula nang itatag into noong 1934 ay pinangunahan na ng National Economic Protectionism Association ang kampanya upang palaganapin ang diwa ng economic nationalism at tangkilikan ng mamamayan. Sa pamumuno ng mga tanyag na industriyalisa’t negosyante, kabilang sina Benito Razon, Salvador Araneta, Joaquin Elizalde at Gonzalo Puyat, isinulong ng Asosasyon ang proteksyon, pag-unlad at suporta para sa mga negosyante, mangangalakal, manggagawa at mamamayang Filipino.

Ang pagdiriwang at institusyo-nalisasyon ng Made in the Philippines Products Week ay isang konkretong resulta ng matagalang kampanya ng NEPA para palaganapin ang economic nationalism at pataasin ang tiwala ng publiko sa mga produkto at serbisyong yari sa Pilipinas. Layunin ng nasabing selebrasyon na itampok ang mga pinakamagagandang produkto’t serbisyong gawa sa Pilipinas, kaalinsabay ng pagpapakita sa natatanging talento at kakayahan ng mga Filipinong imbentor, negosyante at industriyalista.

Ang Made in the Philippines Products Week ay inianak ng malawak na panawagan para suportahan at tangkilikin ang ating sariling produkto sa halip na mga produktong gawa sa ibayong dagat. Higit sa lahat, naging paraan ito upang maipakita ng mga Filipino ang diwang makabayan sa panahon ng kolonyalismo.

Una itong isinabatas sa pamamagitan ng Proclamation 76 ni Pangulong Manuel L. Quezon at makailang ulit nang binago sa Proclamation 1041 series of 1997 na ipinasa ng administrasyong Ramos.

Naninindigan ang NEPA sa pangangailangang pagtibayin ang pambansang pagkakakilanlan at diwang makabayan ng mga Filipino sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta sa mga produkto’t serbisyong sariling atin. Sa ganitong diwa, kinakailangang muling buhayin at pasiglahin ang selebrasyon ng Made in the Philippines Week.

Subalit kailangang lumagpas sa pangkaraniwang consumer-advocacy o konsumerismo ang kampanyang ito. Ang tagumpay ng naturang kampanya ay nakasalalay sa matatag at masidhing diwang makabayan ng mamamayan. Sa ganitong paraan, maitatampok ang pagsuporta sa mga lokal na produkto’t serbisyo bilang isang susing bahagi sa pagkakamit ng tunay na kaunlaran.

Ang pagpapalaganap ng diwang makabayan ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatingkad sa pagdiriwang ng Made in the Philippines Products Week bilang isang simbolo at balon ng “national pride” ng mga Pilipino.

Atin ‘to! Tangkilikin, Paunlarin, Mahalin!

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply