Seminar para makaiwas sa sakit na TB gagawin sa Marikina

BILANG patuloy na paglaban sa sakit na tuberculosis (TB), ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pamamagitan ng City Health Office (CHO), katuwang ang World Vision Philippines ay magsasagawa ng ilang serye ng seminar upang tulungan ang mga residenteng makaiwas sa nasabing sakit.

Ito ay sa pamamagitan ng Community Health Education na magsasagawa ng lectures at seminar sa maliliit na mga komunidad sa lungsod na layong mabigyan ng kaalaman ang mga residente tungkol sa sakit sa TB, kung paano ito nakukuha, paano ito malulunasan at kung paano ito maiiwasan.

“Ang tuberculosis ay isang sakit na maaari pang agapan. Kaya naman mahalagang matukoy ng mga residente ang mga sintomas nito at agad na mabigyang lunas,” wika ni Mayor Del de Guzman.

Ang tuberculosis ay respiratory disease na sanhi ng bakteryang “mycobeacterium tuberculosis” na naipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na may tubercle bacilli na maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, pagsasalita o pagkanta.

Sa talaan ng CHO, mayroong 1,056 bagong kaso ng TB sa lungsod noong taong 2011. Mula sa bilang, 339 kaso ay naitala sa pamamagitan ng smear positive at 717 kaso sa pamamagitan ng smear negative.

Ang nasabing seminar ay nagsimula noong unang linggo ng Hulyo at magpapatuloy sa mga susunod pang buwan. Isasagawa ang mga lecture sa health center ng bawat barangay sa lungsod.

Ang CHO ay nagbibigay din ng tulong sa mga residenteng  may tuberculosis sa pamamagitan ng Directly Observed Treatment Strategy o DOTS program na sumusubaybay sa mga pasyente.

Para sa iba pang impormasyon hinggil sa nasabing proyekto, schedule ng lecture, maaaring bumisita sa barangay health center ng lungsod.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply