Kumain lamang sa paraan na bababa o mananatili ang timbang

ANG pagpapababa ng timbang kung kinakailangan o ang pagmimintina ng tamang timbang ay nagbibigay ng dobleng benepisyo: pinapababa nito ang panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso at ang pakiramdam na malagay ang katawan sa pananakit ng mga kasu-kasuan.

Kung overweight ang isang tao, ang pagbabawas ng timbang ay makatutulong din upang maalis ang pananakit at pamumula, sapagkat ang fat cells ay gumagawa ng inflammatory chemicals.

Ang tamang paraan upang mapanatili ang nararapat na timbang ay simple lamang, subalit di naman ganoon kadali: mag-umpisa sa pag-alam kung ilang calories ang kailangan mo bawat araw.

Huwag kumain ng higit sa kaya mong masunog sa pamamagitan ng ehersisyo. Kung nais mong pababain ang iyong timbang, kailangan kang kumain ng mas kakaunti sa susunugin mong calories sa isang araw.

Gawing palagian ang pagsusuri sa calories ng bawat pagkain na nais kainin.

Ugaliin na tingnan ang dami ng calories sa rami ng pagkain na inyong kakainin. Ang mga lebel ng mga may balat na panindang pagkain, Cookbooks, Websites, at maging aplikasyon sa Cellphone ay nagbibigay ng bilang ng calories sa pangkaraniwang mga pagkain. Gamitin silang plano sa mga kakainin at maging mapanuri sa bawat kinakain ninyo.

Sa kabuuan, umiwas sa mga matatabang miryenda  at kumain ng whole grain foods, prutas at gulay na maraming fiber. Mataas sa mga bitamina at mababa sa calories, ang mga pagkaing ito ay malaki ang maitutulong upang animo’y palagi kang busog. Ito ay makapagreresulta na makontrol ang iyong bigat, na magiging karagdagan sa ikabubuti ng pangkalahatang kalusugan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply