Mga benepisyo at dapat pang gawin ng isang kaanib sa PhilHealth

Pagkakaroon ng Benepisyo:

 • Alamin sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth at PhilHealth – Accredited na mga pasilidad sa inyong lugar kung saan kayo makakukuha ng mga benepisyo.
 • Magsumite ng isang maayos na pinunan na PhilHealth claim Form I sa ospital at siguruhin na lahat ng nakasulat na impormasyon ay tama at makatotohanan.
 • Siguruhin na maayos at kumpleto na isinumite ang lahat ng kailangang dokumento sa ospital, kasama na ang kopya ng iyong Member Data Record (MDR), upang makakuha ng benepisyo sa PhilHealth.
 • Alamin sa inyong health care provider, ang nararapat at pinal na benepisyo na aawasin kapag nakipagtuos na sa mga bayaring bills at charges.
 • Hingin ang kopya ng inyong Statement of Account/ Billing Statement mula sa ospital sa paglabas ng iyong pasyente.
 • Hingin ang Official Receipt (OR) mula sa ospital at doctor para sa mga binayarang bagay – bagay.
 • Kapag lahat ng bayarin ay nabayaran na, kumuha ng waiver mula sa ospital at doctor na nagsasaad na walang benepisyo mula sa PhilHealth ang na – deduct mula sa bayad na ginawa mo.

Mga dapat pang gawin ng isang kaanib sa PhilHealth

 • Mag – ingat sa mga pagbabago sa tunay na itinakdang batas ng PhilHealth na dapat mapasaiyo.
 • Kumuha ng tama at totoong panuntunan at batas na may kaugnayan sa PhilHealth sa mga opisina nito.
 • Kaagad na ireport sa PhilHealth ang alin mang hospital na mabibigo na paglingkuran ang sinumang miyembro ng PhilHealth na walang balidong dahilan. Gayundin ng mga di – kanais – nais na transaksyon na inyong matutuklasan.
 • Sumunod at tuparin ang regulasyon at batas na alinsunod sa patakaran ng PhilHealth.

 

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply