Tungkulin at responsibilidad ng isang kaanib sa PhilHealth

Ang programa “HEALTH & TRAVEL @ SERBISYO PUBLIKO with DR. HILDA C. ONG”, sa DWBL1242kHz 9:00–10:00am at DWDD 1134kHz 2:00-3:00PM” nakapag live broadcast muli sa PHILHEALTH.

Naging panauhin ng inyong lingkod si Gregorio “Gregg” C. Rulloda, Vice President ng Corporate Affairs Group ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Bilang isang kaanib ng PhilHealth, may mga bagay bagay kayong dapat gawin upang maging kasiya siya ang mga benepisyo na makakamtan.

Sa mga kaanib:

  • Palaging dalhin ang inyong PhilHealth Card (PIC), saan man kayo pumaroon.
  • Protektahan ang inyong PhilHealth Identification Card. Sa mga pagkakataong ito ay mawala, o kaya ay masira, pumunta sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para mapalitan ito.
  • Palaging itatama ay inyong Member Data Record (MDR), kung may mga pagbabago tungkol sa sariling impormasyon, tulad ng pagpapalit ng inyong status sa pag– aasawa o kaya ay karagdagan sa iyong dependents.

Tungkol sa Contributions:

Siguruhin na ang mga premium contributions ninyo ay naisusumite ng maayos at regular upang makaiwas sa suspension ng inyong mga benepisyo.

Para sa mga kaanib na sektor:

  • Sa mga bagong tanggap na empleyado, rebisahin kung ang inyong pangalan ay inireport ng inyong employer sa PhilHealth na nasa Er2 form (Report of Employee members).
  • Siguruhin na ang inyong buwanang contributions ay naaalis sa inyong sweldo at maayos na naisusumite sa PhilHealth kasama ng employer’s share.
  • Kaagad na ireport sa PhilHealth ang pinagtatrabahuhan na hindi nagsusumite ng kanilang premium payments.
  • Kung sakali na ikaw ay naka – leave ng walang bayad o kaya ay naalis na sa pinaglilingkuran, ipagpatuloy ang pagsusumite ng iyong contributions sa PhilHealth bilang mag – isang miyembro na nagbabayad upang makaiwas sa pagkatigil ng mga benepisyo.

 

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply