Babayaran ng ECC ang pagkakasakit, pagkakaaksidente at pagkabaldado

Ang ECC ang nag–uutos sa SSS na magbayad sa asawa ng namatay na manggagawa ng EC death benefits ng naaayon sa employees’ compensation program.

Ang mga EC claims para sa pagkakasakit o pagkaaksidente na nagreresulta sa pagkabaldado o pagkamatay ay dapat i-file sa SSS ng mga pribadong sector at sa GSIS naman para sa mga pampublikong sector.

Ayon kay Executive Director Stella Z. Banawis ng Employees Compensation Commission (ECC), mababayaran ang isang empleyado  na napinsala, nagkasakit o namatay sa aksidente kung ang empleyado ay:

1. Naaksidente sa lugar kung saan siya kinakailangang magtrabaho;

2. Ginagampanan ang utos ng employer kung sakaling natamo ang pinsala sa ibang lugar;

3. Papunta sa trabaho o pauwi galing sa trabaho na hindi lumihis sa dating-dinadaanan;

4. Gumagawa ng mga bagay na makatitighaw ng pagkauhaw, pagkagutom, at iba pang pisikal na pangangailangan;

5. Napinsala habang nakasakay sa loob ng sasakyan o anong mang sasakyan ng kumpanya;

6. Naaksidente habang kalahok sa isang “company sponsored activity”.

Hindi maaaring bayaran ang isang empleyado sa tinamong pagkakasakit o pagkakaaksidente kung ang dahilan nito ay:

1. Kalasingan o nakainom ng alcohol o alak.

2. Kusang pagpinsala, pagpatay sa sarili.

3. Labis na kapabayaan.

Kung self-employed ang binabayaran ng isang empleyado sa Social Security System (SSS) o kaya ang isang empleyadong matagal na nagtatrabaho sa isang kompanya pero wala sa payroll ng kompanya. Maaaring i-report sa SSS o ECC.

Walang EC claims na  makukuha ang self-employed kapag sila’y nagkasakit, naaksidente o nabaldado dahil walang employee’s employer’s relationship na namamagitan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply