Give peace a chance

MAKAKAMIT na kaya ang tunay na kapayapaan sa Mindanao?

Tinatanong natin ito sapagkat gusto na talaga nating magkaroon ng kapayapaang tunay sa lugar na nais sakupin ng Bangsa Moro.

Kaugnay na rin ito ng pinirmahan kahapon ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front na Framework Peace Agreement.

LIBONG KAMATAYAN

Hindi na mabilang sa daliri ang namatay sa hidwaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng Moro sa matagal nang panahon.

Hindi lingid sa atin ang madugong kasaysayan ng rebelyong pinasimulan ng Moro National Liberation Front na hinarap ng pamahalaang martial law ni Manong Ferdie Marcos.

Gayundin ang rebelyon na inilunsad ng MILF matapos itong humiwalay sa MNLF na nagkaisip para sa pagtatatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Higit na dinaan sa dulo ng baril kaysa paupong pag-uusap ang halos lahat ng mga kapayapaang tinangkang kamtin sa ARMM at Bangsa Moro.

At ito ay lalong nagtanim ng malalim na sugat at hidwaan hindi lang sa mga combatant sa digmaan kundi sa mga sibilyang nadadamay sa mga giyera.

Kaya naman, kumapit din sa dulo ng baril maging ang mamamayan na naaapektuhan sa giyera ng mga naglalabang grupo mula sa pamahalaan at rebeldeng Moro.

PEACE AGREEMENT

Framework Peace Agreement ang itinawag sa kasunduang pinirmahan ng magkabilang panig kahapon.

Ngunit may mga katanungan kung makakamit ang kapayapaan sa ilalim ng nasabing kasunduan.

Isa sa mga nagpapakita ng ng disgusto ang ilang matataas na lider ng MNLF na hanggang ngayon ay may malaking grupong armado.

Mayroon ding isang armadong grupo na pinamumunuan ni Umbra Kato na nagsasabing hindi sang-ayon sa kasunduan.

Kabilang sa mga argumento ng mga ito ang hindi nila pagkakasali umano sa usapang pangkapayapaan at tanging ang MILF lamang ang kinausap ng pamahalaan.

Ano-ano kaya ang gagawin ng pamahalaan para sa huli ay hindi magiging tinik sa landas ng kapayapaan ang mga grupong ito?

MAGUINDANAO MASSACRE

Sa parte ng mga sibilyan, isang katanungan din ang pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa buhay para sa mga ordinaryong mamamayan sa mga sasakuping lugar ng Bangsa Moro, kung sakaling maitatag ito nang lubusan sa mga darating na araw.

Yun bang === gaano katiyak na hindi na mauulit ang mga masaker sa mga sibilyan gaya ng naganap sa Maguindanao noong 2009?

May halong maling paggamit ng kapangyarihan ang nasabing pamamaslang.

Kapag itinatag na ang Bangsa Moro at magkakaroon na ng kapangyarihan ang mga mauupo riyan, hindi na kaya mauulit ang ganitong uri ng kalupitan?

Sabagay, wala tayong pinangangarap kundi makamit ang mapayapang pamumuhay ng lahat ng mga ordinaryong mamamayan sa Mindanao saan man sila manirahan hangggang sa kanilang pagtanda.

MATAGAL PA

Hindi madali na maitatag ang kapayapaan sa Bangsa Moro.

Isa sa mga palatandaan dito ang tahimik na usapin sa pagkakaroon ng armas ng MILF.

Tila hindi malinaw kung magdisarma na nang tuluyan ang MILF matapos ang pirmahan.

O para maging makatotohanan sa pangyayari, makaraan ang pagpapahawak ng ng pamahalaan sa Bangsa Moro ng pamamahala sa lugar.

Paano kung ayaw magdisarma ang MILF?

Kung magaganap ito, maaaring sa isang iglap ay mabubuwag ang kasunduan at muling sisiklab ang madugong digmaan.

DARAANANG PAGSUBOK

Kabilang sa mga pagdaraanan ng itatatag na Bangsa Moro na pamamahala ang pagkakaroon ng batas para rito.

Paano kung hindi magtutugma ang kagustuhan ng Kongreso ng Pilipinas sa kagustuhan ng mga sumali sa kasunduan?

At lilitaw na may mas malalim na usapin kaysa mga pinalalabas ngayon ng pamahalaan at MILF?

Alalahaning hindi lahat ng may interes sa usapang pangkapayapaan ay mga Filipino.

May mga dayuhan ding interes na nakahalo rito.

At malamang na malalakas ang mga interes ng mga ito na masasabing nag-udyok sa magkabilang panig na pasimulan ang pagkakasundo gaano mang kabuway ito.

Isa pang posibleng pagmumulan ng hindi magandang kalagayan ang hindi paggusto, kung sakali, ng ilang bayan na sakupin ng Banda Moro.

Magkakaroon ba ng pagpilit sa mga ito na sumunod hanggang sa daraan na ulit sa dulo ng baril ang lahat?

MILF VS….

Paano rin ang gulo na pagdaraanan ng lahat kung darating ang araw na may gagamit sa mga armadong grupo bilang kalutasan sa mabuway na kapayapaan sa buong Mindanao.

Alalahaning buhay na buhay ang puwersang New People’s Army at Abu Sayyaf sa lugar na posibleng giyerahin ng mga may malalaking interes hindi lang sa Bangsa Moro kundi sa buong Mindanao.

May mga nagkakainteres na buwagin ang mga armadong ito hindi para sa tunay na kapayapaan kundi para sa pag-angkin sa mga likas na yaman ng Bangsa Moro at Mindanao.

Sa kabuuan, hindi masamang may isang hakbang tungo sa kapayapaan at ito ang GPH-MILF Framework Agreement.

Siguro ipagdasal nating kahit magkaroon ng tagumpay rito gaano man kaliit bilang panimulang hakbang para sa pambayang kapayapaan.

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa  www.remate.ph o i-text sa 09214303333.

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply