MASARAP NA KASALANAN (Ika-11 na labas)

“KUNG matuklasan mo ang bagay na ‘yon, huwag mo na lamang pansinin, palagpasin mo na lamang sa tainga ang narinig at kalimutan ang nakita!”

“Hindi ba ang mahalaga, may trabaho tayo at sumusuweldo ng maayos at tama!” Tanong pa ng may-edad ng katulong ng minsang itong maghatid ng meryenda sa servants na wala ang mag-asawang Manyol sa malaking bahay.

Wala na si Aling Bening sa servants quarter, nananatiling laman ng isipan ni Matias ang huling sinabi ng may-edad na katulong sa pamilyang kanilang pinaglilingkuran.

At hindi siya nabigo dahil sa mga sumunod na araw, isang bagay ang kaniyang natuklasan, madalas na umaalis ng bahay si Helen kasama si Mr. Manyol na tila balewala kay Mrs. Manyol.

Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng malaman kay Aling Bening na  may relasyong lihim ang amo at dalagang katulong.

Bagama’t labis na nasaktan, hindi niya ito ipinahalata sa may-edad na katulong dahil sa pangambang mabuko ang itinatagong lihim na damdamin sa dalagang katulong.

Itinuring na lamang niyang isang kaganapan ang kaniyang nalaman ang natuklasang iskandalo sa pamilyang pinaglilingkuran.

Ngunit hindi sapat ang kaniyang natuklasan sa dalagang lihim na iniibig at minamahal upang lubos at ganap na maglaho ang pag-ibig na nararamdaman para kay Helen.

“May ipagagawa raw siya sa akin sa loob ng kanilang kuwarto!”  Wika ni Matias matapos basahin ang text message ni Mrs. Manyol.

“Kumpunihin na raw ang paa ng  tokador dahil gumegewang na at tila bibigay!”

Bagama’t pumasok din sa isipan ni Matias ang malalim na isipin kung bakit siya ipinatawag ng among babae ng wala ang asawa, hindi na niya ito sineryoso.  ITUTULOY

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply