Mga estratehiya upang mapataas ang antas ng sistema ng OSH

Ensuring Enterprise Competitiveness through Occupational Safety and Health (OSH), ang naging tema ng 13th National Occupational Safety and Health (NOSH) Congress.

Ang layunin ay upang itaas ang antas sa pang–unawa ng mga individual enterprises at industriya kung papaano na ang OSH ay makatutulong na maibunsod ang malawak na kapakinabangan sa lahat.

“Nais kong pasalamatan ang mga eksperto tungkol sa ligtas na kalusugan mula sa Japan, Korea, World Health Organization, International Labor Organization kabilang ang iba pang ahensiya ng gobyerno, gayundin ang Occupational Safety and Health Networks (OSHNETS) at sa lahat ng eksperto tungkol sa safety and health sa kanilang walang sawang pagbibigay ng kanilang mga nasaliksik at inobasyon ukol sa OSH.

Ako ay tunay na nagpapasalamat na marami sa mga nagnanais na magtrabaho para sa magandang resulta sa kanilang mga kompanya subalit nagbibigay ng mabuting pag-asa at pakikipagtunggali sa iba pang establisimyento sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mungkahi at nalalaman, gayundin ang kanilang mga tuklas sa lalo pang pagpapaunlad sa proteksyon ng mga manggagawa,” ayon kay Ma. Teresita S. Cucueco, MD. CESO III, Executive Director of the Occupational Safety and Health Center.

Kung mayroon po kayong katanungan ukol sa ‘Magsagawa ng Medical Exam” ayon sa pangangailangan ng manggagawa, base sa Rule 1960 ng Oc-cupational Safety and Health Standards:

1. Bilang bahagi ng pagpasok ng manggagawa sa kumpanya
2. Ayon sa pangangailangan at uri ng trabaho
3. Special Exam
4. Transfer Exam
5. Separation Exam

Maaaring ipadala ang inyong liham sa Occupational Safety and Health Center, North Avenue, Agham Road, Diliman, Quezon City o sa kanilang Email Address: oshcenter@dole.gov.ph o kaya tumawag sa telephone nos.: 929 –6036–39.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply