Pinsala sa baga at ulcer sa tiyan dulot ng paninigarilyo

ANG pinsalang dulot ng paninigarilyo sa katawan ng tao na naninigarilyo at ang “second-hand smoke” o ang “Environmental Tobacco Smoke” (ETS) sa mga nakakalanghap ng usok mula sa ibang taong naninigarilyo.
Sampung Pilipino ang namamatay kada oras dahil sa mga sakit dulot ng sigarilyo na karaniwan ay sakit sa baga  at ulcer.

Ayon kay Engr. Emer Rojas ng New Vois Association of the Philippines at isang Global Cancer Ambassador, ang cancer ay walang pinipiling biktima, mayaman man o mahirap.

Maaari itong dumapo ng walang babala. Ngunit ang cancer at ang mga lung diseases kagaya ng emphysema ay maaring maiwasan sa pamamagitan lamang ng hindi paninigarilyo.

7.8 million katao ang namatay dahil sa cancer sa buong mundo noong taon 2007.

•    Emphysema (disease). Karagdagan pa sa cancer sa baga, dahil sa paninigarilyo ay ang sakit na emphysema, ito ay ang pamamaga at pagkasira ng air sacs ng baga na nagdudulot ng pagbaba sa kapasidad ng baga upang magpasok ng oxygen sa katawan at magtapon ng carbon dioxide.

Sa matitinding mga kaso, ang tracheostomy ay nagpapahintulot sa pasyente na sa kanyang paghinga ng maayos. Binubutasan ang lagusan ng hangin (windpipe) at lalagyan ng ventilator upang magkaroon ng hangin ang baga.

Ang Chronic bronchitis ay lumilikha ng pag-ipon ng pus-filled mucus na nagreresulta ng masakit na pag-ubo at kahirapan sa paghinga.

•    Stomach Ulcers (ulcer sa tiyan). Pinabababa ng paninigarilyo ang lakas ng proteksyon laban sa mga bacteria na nagiging dahilan ng stomach ulcers.

Pinahihina rin ang kakayahan ng tiyan na mapabuti at maisaayos ang acid pagkatapos ng bawat pagkain at iniiwan ang acid upang kainin ang stomach lining. Ang sakit na ulcer ng mga taong naninigarilyo ay mahirap gamutin at pabalik-balik.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply