Regulasyon sa paggamit ng plastic bag

ANG mga sumusunod na regulasyon ay ipatutupad sa paggamit ng plastic bags bilang pagbibigay ng plastic bag ng mga may “Kaugnayang nagtitingi” na mababa sa itinadhanang kapal na 15 microns ay pinapayagan sa ilalim nitong naturang upang masiguro na maibalik ang mga plastic bag mula sa mga tapunang basurahan ang mga mamimili na hindi magdadala ng “reusable bags” o kaya ay magpapalit ng plastic bag na bago sa kanyang lumang plastic bag, kailangan nilang magbayad o may multa sa pamamagitan ng “plastic recovery system fee”.

Ang naturang kabayaran ay nararapat na nakasulat sa customer’s transaction receipt upang magsilbing paalala na makapag–iipon sila ng pera kung gagamit sila ng reusable bags o kaya ay kung magdadala sila ng nagamit nang plastic bags na papalitan ng bagong supot na plastic.

Ang mga nagmamay–ari ng stalls, nangungupahan sa mga wet and dry markets ay hindi papayagan na direktang mamimigay ng plastic bag. Ang pangasiwaan ng palengke ay magtatalaga ng mga puwesto sa kabuuan ng palengke na kung saan ang mga plastic bag na ito ay mabibili na may katapat na resibo para magpatunay na may transaction na naganap ukol sa bilihan ng plastic bag.

Ang mga plastic bag na walang hawakan, butas at tali,na palagiang ginagamit sa pagbabalot ng mga ‘di nakapaketeng sariwang pagkain, gayundin ng mga lutong pagkain, at sa mga wet at dry na mga palengke, restaurant, canteen at iba pa ay hindi kasama sa ilalim ng pagpapatupad ng paggamit ng mga naturang plastic bag ay napagtibay para sa publikong kalinisan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply