Ugaliing magbaon ng reusable bag para maiwasang bumili ng plastic bag

Used Plastic Bag –  mga luma o nagamit nang mga plastic bag, ito ay mga dala–dalang bag na may hawakan, may

butas o tali na karaniwan ay gawa mula sa HDPE, LDPE/ LLDPE at PP plastic na materyales, o anomang uri ng recyclable plastic na materyales.

Reusable Shopping bag – mga carry out bag na gagamitin para sa pamimili maaaring (1) Gawa sa tela, na puwedeng labhan, (2) Gawa mula sa matibay na plastic (3) Gawa mula sa mga indigenous na materyales.

Mga Wastong sukat at laki gayundin ng disenyo ang nakalaan sa paggagamitan: “Take–out bag” – reusable bag na gagamitin para sa pagdadala ng pagkain at inumin na nauukol sa 2 o mahigit pang katao, nababagay sa mga fast food chains. “Agora Bag”– reusable bag na gagamitin sa pagdadala ng goods tulad ng, karne, isda, gulay, prutas at iba pang pinamimili. Ang pamunuuan ng palengke ay dapat magtalaga ng isang lugar sa palengke kung saan puwedeng mabili ang plastic bag.

“Medicine Bag”–reusable bag o medicine kit na bagay upang makapagdala ng maliit na timbang ng gamot tulad ng: tabletas at kapsula, nakaboteng syrups/suspensions at iba pang katulad ng mga nabanggit. Nababagay sa mga botika and farmacia.

Lahat ng tindahan ay maaaring maglaan o maghanda ng mga sumusunod na reusable bags bilang dala–dalang bag na bibilhin ng mga kumukonsumo sa isang minimum na bayad.

Ito ay matatagpuan sa mga checkout counter ng bawat tindahan, na nakaukol sa maramihang muling paggamit upang mapababa ang paggamit ng mga plastic bags.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply