Ang pagpapatawad susi ng kapayapaan

SIMULAN natin ang tatalakayin natin ngayon sa isang kasabihan. Wika nga ng marami, “kung ang Diyos ay nagpapatawad, ikaw pa na tao lamang ang hindi”?

Ang pangaral ni Aida Baybayan-Bungue sa programang “Health & Travel @ Serbisyo Publiko” sa pangalawang segment ng inyong lingkod “Payo at Aral, Mula sa Amin Para sa Inyo”.

Sa kahit na sinong nilalang na nagkasala, o kaya ay pinagkasalahan, tunay na nagiging susi ng bawat isa sa kapayapaan ang kapatawaran.

Kapag ang isang kaibigan, asawa, anak, kapatid, o kahit na sino pa man, na nagkasala sa atin kung minsan masakit man para sa ating kalooban, sapagkat tao lamang tayo ay nakararanas din ng damdaming pagkagalit sa kanila. Marahil nga sa nabanggit ko na, tao lamang tayo, may puso, damdamin at kalooban na nasasaktan.

Ngunit sa maraming kadahilanan, kung minsan, nakakalimutan ng bawat isa, ang tamang paraan upang mapanatili ang masaya at maayos na pagsasamahan na di mababahiran ng mga pag – aalinlangan, di–pagkakaunawaan na magdadala sa landas ng pagsasamaan ng loob na hahantong sa pagkakagalit na maglilihis sa magandang samahan na matagal ding pinagsamahan.

Marahil dahil sa ganitong mga kaganapan, dapat lamang na maging bukas ang isip ng bawat isa upang ang tunay na pagmamahal ay Makita sa ating lahat.

Maging maunawain tayo sa anumang pagkukulang, pagiging padalus – dalos sa pagpapasya at tuluyang pagkawala ng respeto at pagmamahal na dapat manatili sa sangkatauhan.

Sa huli, matuto tayong magpatawad, gawing mapanauli ang nawalang pagtitiwala at ipalit ang pang – unawa, nang sa gayon kapayapaan ang lumukob sa sangkatauhan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply