Ang RH bill

AYON sa United Nations Population Fund and karapatan ng mga kababaihan sa Reproductive Health Services ay bahagi at kinikilala bilang isang hindi mapapasubaliang karapatang pantao. Ito sa matinding sampal sa mga prinsipe ng simbahang Katoliko Romano.

Ayon sa isang pahayag ng UNFPA: “The right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health is an inherent human right as recognized in major human rights instruments, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, among others.

“The right to reproductive health is an integral element of this right. Because reproductive health has different implications for a woman or a girl than for a man or boy, it also encompasses a gender perspective. Moreover, the full respect of the right to reproductive health depends on the enjoyment of other rights, including the right to appropriate information.”

As the Special Rapporteur on Health has stated, “The right to reproductive health care includes freedoms, such as the freedom from discrimination and forced sterilization. It also includes entitlements such as the right to a system of health protection.”

“International standards regarding health have implications for reproductive health care that guide almost every aspect of the delivery of care, defining what services (including information, education and counselling) must be offered, to whom and in what fashion.

Three principles are key in the right-based approach to reproductive health: Individuals have the right to control their sexual and reproductive lives and make reproductive decisions without interference or coercion. This principle underpins provision of family planning services as well as efforts to prevent child or coerced marriages, sexual violence, HIV/AIDS and other sexual transmitted diseases as well as to treat reproductive tract infections that cause infertility.

The right to non-discrimination and respect for difference requires governments to ensure equal access to health care for everyone and to address the unique health needs of women, men and adolescents. The right to non-discrimination implies that reproductive health services should be accessible to all groups, including adolescents, unmarried women, indigenous people and migrants, including refugees. It also implies that services should be available to meet the distinct needs of women and men.

Governments are obliged to make comprehensive reproductive health services available and remove barriers to care, in order to fulfil people’s rights to life and health. This principle is crucial in reducing maternal mortality, preventing HIV and ending  pre-natal sex selection. When they allocate budgets and implement policies, States should address the rights to reproductive health of the most vulnerable women, men and youth.

Kung talagang pro-life ang mga anti-RH Bill bakit hindi nila Makita na mahalaga ang buhay na andito na ngayon kaysa sa buhay na wala pa?

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring pumunta kayo sa Infinity Resort, Indigo Bay Subdivision, barangay Bagong Kalsada, Lungsod ng Calamba. Malapit lamang sa Kalakhang Maynila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling. Tawagan ninyo si Gene Lorenzo sa 09063555560 para sa karagdagang impormasyon.

* * *

Para sa mga gustong mag-iwan ng puna bisitahin ninyo ang www.facebook.com/tagapaglingkod

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply