Ang tatlong ‘C’ ng Navy

ISANG institusyon na sa Hukbong Dagat ang Sail Plan 2020 bilang isang komprehensibong estratehikong plano tungo sa pagtamo ng pangarap ng Navy na maging higit na malakas at maaasahan sa taong 2020.

Malaking bahagi sa pagtupad ng mga alituntunin ng Sail Plan na ito ang tatlong “C” o iyong Capacity, Capability, Credibility. Ibig sabihin, upang magkaroon ng kredibilidad ang Navy mula sa kanyang stakeholders (ang mamamayang Pilipino), kailangan ang kapabilidad at kapasidad ng Hukbo.

Kapansin-pansin sa “equation” na ito na tanging ang kapasidad o iyong kaalaman at kakayanan ng mga tauhan kasabay ng kapabilidad o iyong sapat na mga kagamitan at sasakyang pandagat ang siyang magpapatupad ng lehitimo at pangmatagalang kredibilidad ng Navy para sa kanyang mga stakeholder.

Subalit hindi kasindali lang ng pagsasama ng kapasidad ng mga tauhan at kapabilidad sa kagamitan ang pagtamo ng kredibilidad. Napakahalaga na magkaroon ng balanse sa kapabilidad at kapasidad upang maging matagalan at tunay ang kredibilidad na matatamo.

Ibig sabihin nito ay dapat na kapwa magkapantay ang kapasidad at kapabilidad kung saan ang mga tauhan ay may sapat na kaalaman at kakayanan sa paggamit at pagpapatakbo ng mga kagamitan at sasakyang pandagat.

Sadyang hindi matatawaran ang kahalagahan ng pagbalanseng ito. Dapat nating alalahanin na napaka-teknikal na unit ang Navy at hindi maaring ang mga bagito o iyong may kakulangan sa kaalaman at kakayanan ang hahawak o magpapatakbo ng milyon-milyong halaga ng kagamitan. Hindi rin biro ang responsibilidad na nakapataw sa ating mga tauhan dahil ang pambansang seguridad at ang depensa ng ating napakalawak na karagatan ang nakasalalay rito.

Totoong madali at napakagandang pakinggan na “bumili” tayo ng iba’t ibang mga barko at “high-tech” na kagamitan. Subalit dapat na maunawaan naman natin na limitado lang ang ating yaman.

Bukod pa rito, sa pagpapalaganap ng seguridad pambansa ay napaka-importante rin na sapat lang (hindi sobra) ang nakalaan para sa pangangalaga ng seguridad. Ibig sabihin, isang sapat na kapabilidad lang ang dapat nating matamo kasabay ng sapat na kapasidad ng mga tauhan upang magkaroon ng kredibilidad sa pagsulong at pangangalaga ng pambansang seguridad.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply