Benepisyo at serbisyo ng ECC

AYON kay Executive Director Stella Z. Banawis ng Employees Compensation Commission (ECC), ang isang kaanib na nagkasakit sa panahon ng kanyang pagtatrabaho, bibigyan sila ng kabayaran, at ito ay tatanggapin ng kanyang mga tagapagmana.

Iba’t ibang benepisyo at serbisyo:

1. Ang pagkawala ng pagkakakitaan o ang cash na benepisyo na ibinibigay sa manggagawa upang matugunan ang pagkawala ng kanyang kinikita, dahil di – na siya nakakapagtrabaho.

a. Temporay Total Disability (TTD) – benepisyo para sa mga manggagawa na ‘di – na makapagtrabaho ng tuluy – tuloy subalit di – hihigit sa 120 araw.

b. Permanent Total Disability (PTD) – Benepisyo ibinibigay sa mga manggagawa na hindi na makapagtrabaho sa loob 240 araw.

c. Permanent Partial Disability (PPD) – Benepisyo para sa manggagawa na nawalan ng parte ng katawan.

2. Medical – pagbabalik ng perang ginamit sa pagbili ng gamut para sa sakit at pinsala, pagbabayad din sa mga providers ng medical care, hospital care, surgical expenses at halaga ng appliances at mga suppliers. Ang serbisyo medical ay limitado sa serbisyo sa ward ng isang accredited na ospital.

3. Serbisyong pangrehabilitasyon – kasama ang physical therapy o vocational training at espesyal na tulong upang idebelop ang mental, vocational at social potensyal at matulungan sila na manatili na maging produktibong kaanib ng lipunan.

4. Carer’s Allowances – ipinagkakaloob sa manggagawa na may buong permanenteng pagkabaldado na naganap sa labas ng trabaho, at dahil sa pangyayaring naturan, ay hindi na siya makapaghanap – buhay at wala na siyang kakayahan na buhayin ang sarili.

5. Death benefits

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply