Detalyadong pag-aaral sa water critical na lugar

ANG  kinalabasan ng pag-aaral ang nag-udyok ng sunud-sunod na pagsusumikap ng NWRB upang magsagawa ng detalyadong pag-aaral sa mga water-critical na lugar.

Ang 2004 Water Resources Assessment for Prioritized Critical Areas for Metro Manila and Metro Cebu ay nagbunga ng pagbabalangkas ng Groundwater Allocation Policies na ipinatutupad ngayon ng NWRB.

Sa loob ng ilang taon, isinasagawa ang inisyal na pagkalap ng datos sa antas ng tubig-bukal at kalidad ng tubig sa natitirang pitong water constraint na mga lunsod  kung saan ang pag-aaral sa tubig-bukal ay hindi pa isinasagawa. Ito ay bilang paghahanda para sa hinaharap na pag-aaral ng tubig-bukal sa mga lugar na ito.

Bilang tugon naman sa matinding pangangailangan na ma-update o mapabuti ang assessment ng yamang-tubig at magsagawa rin ng assessment, iminungkahi ni OIC Executive Director Elenito Bagalihog ng NWRB ang Development of Groundwater Management Plan (GMP) for Highly Urbanized Water Constraint Cities.

Inaasahang maitatag ng programa ang isang sistematiko at batay sa siyensiyang mga estratehiyang pamamahala lalo na sa paglalaan ng tubig-bukal pati na rin ang pagbibigay ng impormasyon na kinakailangang unahin ang mga acquifer para sa iba’t ibang uri ng atensiyon ng pamamahala pati na ang pangangalaga at kapaki-pakinabang na pagsisikap.

Inaasahang makabuo ng science-based GMP para sa pag-aaralang lugar na isinasaalang-alang ang kahihinatnan sa hinaharap ng pagbabago ng panahon at makapagbigay ng balangkas at mga decision support tool (tulad ng modeling tool, vulnerability map at iba pa) na maaaring magamit ng NWRB, na nakapaloob sa mandato nito upang epektibong pamahalaan ang mga mapagkukunan ng tubig-bukal, sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga organisasyon. Para sa taong 2012, ang susuriing lugar ay ang Iloilo.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply