Ika-149 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ginunita

NAGTIPON ang iba’t ibang grupo ngayon Nobyembre 30, 2012 sa Bantayog ni Bonifacio sa Tutuban, Recto, Manila upang gunitain ang ika-149 kaarawan ng pambansang bayani Gat Andres Bonifacio.

Pinangunahan ng Komite para sa Paggunita ng Ika-150 Kaarawan ni Gat Andres Bonifacio (Boni150) ang pagtatanghal ng dula, tula, at awit upang idiin at ipaalala sa mga mamamayan ang kabayanihan ni Bonifacio at ng Katipunan.

Ang Komite para sa Paggunita ng ika-150 Kaarawan ni Gat Andres Bonifacio (Boni150) ay isang inisyatiba ng iba’t ibang grupo at indibidwal para itanghal ang 150 kaarawan ni Andres Bonifacio. Ang Boni150 ay pinangungunahan ng Linangan ng Kulturang Pilipino.

“Naririto tayo ngayon sa makasaysayang lugar ng Tondo para gunitain ang kaarawan ng isa sa mga pinakamahuhusay na Anak ng Bayan, dakilang Filipino at lider-anakpawis na si Gat Andres Bonifacio. Bahagi ito ng mahaba nating paghahanda para sa pagsalubong sa kanyang 150 kaarawan sa darating na 2013,” ani Julie Po, tagapagtipon ng Boni150 at Direktor ng Linangan ng Kulturang Pilipino. “Bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan at kontribusyon sa lipunang Pilipino, sinasariwa natin ang kanyang mga obra at aral ng kanyang panahon dahil ito ay makabuluhan maging sa ngayon.”

Kasama sa mga tinanghal sa programa ay ang awit ng Marangal na Dalit ng mga Katagalugan, ang nilikhang pambansang awit ng musikerong si Julio Nakpil, isa ring magiting na katipunero. Isang tampok na awitin rin ay ang Pagibig sa Tinubuang Lupa, mula mismo sa tula ni Gat Andres Bonifacio.

Namahagi din ang Boni150 ng mga polyeto, kung saan nasusulat ang mga aral ng Katipunan o yung tinaguriang Kartilya. “Totoong buhay sa bawat puso at damdamin nating mga Pilipino ang kadakilaan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. Kailangang panatilihing naglalagablab ang apoy ng pagmamahal sa bayan at sa kapwa, kaya napakahalaga na maibahagi natin sa ating mga kabataan ang mga aral na ito,” pagtatapos ni Po.

MGA ARAL NG KATIPUNAN.

1. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na
kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag.

2. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay hindi kabaitan.

3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa; ang pagibig sa kapwa, ay ang isukat ang bawa’t kilos, gawa at pangungusap sa talagang katuwiran.

4. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, ang lahat ng tao ay
magkakapantay; mangyayaring ang isa’y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda; nguni’t di mahihigtan sa pagkatao.

5. Ang may mahal na kalooban ay iuuna ang puri kaysa pagpipita sa
sarili; ang may hamak na kalooban ay iuuna ang pagpipita sa sarili kaysa puri.

6. Sa taong may hiya ang salita ay panunumpa.

7. Huwag mong sayangin ang panahon: ang yamang nawawala ay mangyayaring magbalik; nguni’t ang panahong nagdaan na ay di na muli pang dadaan.

8. Ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi.

9. Ang taong matalino ay ang may pagiingat sa bawa’t sasabihin, at
matutong ipaglihim ang dapat na ipaglihim.

10. Sa daang matinik ng kabuhayan, ang lalaki ay siyang patnugot ng mga anak; kung ang umaakay ay patungo sa kasamaan, ang inaakay ay sa kasamaan din.

11. Ang babae ay huwag mong tignang isang libangan lamang kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo ng boong pagpipitagan ang kanyang kahinaan, at alalahanin ang ina na pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan.

12. Ang di mo ibig gawin sa iyong asawa, anak at kapatid ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.

13. Ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa pagpapatangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkapari na kahalili (raw) ng Dios, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa; wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, di umaapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa Bayang Tinubuan.

About accounting

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply