MASARAP NA KASALANAN (Ika-13 na labas)

“BAKIT parang natuka ka ng makamandag na ahas?” Natatawang tanong ni Mrs. Manyol.

“Hindi ka na kumilos!”
“W-wala ho. . .” Sagot ni Matias na pinilit pakalmahin ang sarili at alisin ang pagkabalisa dulot ng kakaibang init na ang ugat, ang katukso-tuksong ayos ng among babae.

“H-hindi lang ho ako sanay sa malamig na kuwarto!”

“Masasanay ka rin, Matias.” Sagot ni Mrs. Manyol. “O baka may iba ka pang dahilan kaya para kang natuka ng makamandag na ahas!”

“W-wala ho. . .” Sagot ni Matias. “Talaga lang hong sobrang lamig ng aircon dito sa loob ng inyong kuwarto!”

“Sige na nga. . .” Sagot ni Mrs. Manyol na lumapit sa tokador na nasa isang sulok ng kuwarto at ipinakita ang ipakukumpuni sa sumunod na binata. “Ito ang paa ng tokador na gumigewang!”

“Kailangan na nga ho itong kumpunihin, Mrs. Manyol!” Wika ni Matias habang sinusuri at pinagmamasdan ang bahagi ng tokador na may diperensya.

“Kung lalala pa ito, madadamay ang ibang paa ng inyong tokador!”

“At wala na hong ibang lunas kung hindi dagdagan ng pako ang paa ng tokador upang tumibay,” wika ni Matias.

“Sayang naman kung papalitan dahil matibay pa ang kabuuan!”

“Sige, gawin mo kung  ‘yun ang solusyon!” Sagot ni Mrs. Manyol. “Ngunit may itatanong lang sana ako, Matias!”

“Ano ho ‘yon?” Tanong ng binata.

“Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Naseseksihan?” Tanong ni Mrs. Manyol na nanunukso ang kilos at titig sa binata.

“Nagagandahan ho at naseseksihan. Sa katunayan kung ano-anong bagay na may malisya ang pumapasok sa aking isipan habang pinagmamasdan kayo!” Sagot ni Matias na naging matapat sa sarili sa nararamdaman sa katukso-tuksong anyo ng among babae. ITUTULOY

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply