Preliminary list ng DAR, kwestiyunable – unyon

KINUKWESTIYON ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (Ambala) at United Luisita Workers Union ( Ulwu) ang inilabas na preliminary at provisional list ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa mga benepisaryo ng Hacienda Luisita noong Oktubre 31, 2012.

Marami sa mga manggagawang bukid na nasa provisional list ay mga totoong kwalipikado na itinali sa mga teknikal na usapin kagaya ng kakulangan ng mga dokumento. Sa kasalukuyan, naghahanda ang Ambala at Ulwu sa ihahaing petisyon para sa inclusion at exclusion.

“Bakit karamihan sa mga kwalipikadong manggagawang bukid ay paulit-ulit na hinihingan ng mga dokumento? Malinaw na ito ay isa mga delaying tactics para hindi mapasama sa pinal na listahan ng mga benepisyaryo ang mga totoong kwalipikadong manggagawang bukid na kabilang sa 1989 MOA, petitioner noong 2004, nakikipaglaban para sa pamamahagi ng lupa at kasalukuyang nagbubungkal ng lupa ’’, ayon kay Florida Sibayan, Ikalawang Tagapangulo, Ambala.

Ang inisyal na pagsusuri ng Ambala at Ulwu ang sumusunod:

• Marami sa mga manggagawang bukid na nasa provisional list ay mga lehitimong manggagawang bukid at inilista sila dahil lamang sa teknikal na isyu ng kakulangan ng mga dokumento. Ito ay yumuyurak sa matagal at masakripisyo nilang pakikibaka para sa pamamahagi ng lupa, at babalewalain ang kanilang karapatan sa lupa dahil lamang sa mga rekisitong DAR mismo ang nagtakda. Ipinapakita nito ang kontra-magsasakang katangian dahil ang DAR ay bumabatay lamang sa mga dokumentong isinusumite ng kanilang mga opisyal at empleyado na hindi sumasalarawan sa kongkretong kalagayan ng mga baryo sa loob ng hasyenda.

• Sa kabila ng pagkakaroon ng kumpletong dokumento, isang manggagawang bukid sa Brgy. Balite ay nasa provisional at ang kanyang mga kasabayan ay nasa preliminary list, samantalang magkahalintulad lamang sila ng mga dokumentong isinumite.

• Karamihan ng aktibong kasapi ng Ambala at Ulwu ay nasa provisional list samantalang walang kwestyon ang kanilang rekord sa pagiging lehitimong manggagawang bukid, maging sa pakikibaka para sa lupa. Kahit pa na nainterbyu na sila ng 2 beses noong Mayo hanggang Hunyo at Setyembre 2012, nagtatakda pa ang DAR ng kung anu-anong rekisito na malinaw lamang na pinahihirapan lamang ang mga nakikibakang manggagawang bukid.

• Karamihan ng nakalista sa preliminary list ay hindi mga lehitimong manggagawang bukid tulad ng sa Brgy. Cutcut, na hindi mismo naninirahan sa baryo at empleyado lamang sa opisina ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Sa ibang baryo, may mga nakalistang hindi naman manggagawang bukid kundi nag-aalaga lamang ng mga manok at kabayo ng pamilyang Cojuangco-Aquino o kaya’y nagtatrabaho sa golf course at kasambahay ng pamilyang Cojuangco-Aquino.

• Pinapaikot ng pamilyang Cojuangco-Aquino ang kanilang mga alipores upang alukin ng P300,000 hanggang P350,000 ang mga benepisyaryo kapalit ang lupang ia-award sa kanila.

• Maraming nakasama sa listahan ang mula sa listahang isinumite ng pamilyang Cojuangco-Aquino, na mismong mga kumontra sa pamamahagi ng lupa at pumabor sa pananatili ng Stock Distribution Option (SDO). Samakatuwid, kung mai-award sa kanila ang lupa, marerekonsentra lamang ang mga ito sa pamilyang Cojuangco-Aquino.

• Imoral at hindi makatarungan ang ipinapatupad ng DAR dahil hindi nito sinasalamin ang pundamental na pakikibaka ng mga manggagawang bukid para sa Tunay na Reporma sa Lupa, bagkus isinusulong nito ang interes ng pamilyang Cojuangco-Aquino at magdudulot lamang ito ng malalang sigalot sa mamamayan ng Hacienda Luisita.

• Nilabag din nito ang desisyon ng Korte Suprema na gamitin ang listahan ng 6,296-farmworker-beneficiaries (FWBs) at ipinasa pa sa Ambala at Ulwu ang responsibilidad na magpetisyon sa loob ng 30 araw para sa inclusion-exclusion sa listahan, samantalang ang DAR mismo ang gumawa ng listahang batay naman sa isinumite ng pamilyang Cojuangco-Aquino.

• Nilalabag ng DAR ang karapatan ng mga manggagawang bukid sa lupa, na mismong sila ang may-ari ngunit binabalewala ang mga lehitimong manggagawang bukid sa pangunguna ng Ambala at Ulwu, at isinasama ang mga hindi lehitimo na nasa ilalim ng kapangyarihan at impluwensya ng pamilyang Cojuangco-Aquino.

• Pinaninindigan ng Ambala at Ulwu na gamitin ng DAR ang listahan ng 6,296 FWBs, kasama ang orihinal na nakapirma sa 1989 Memorandum of Agreement (MOA) ukol sa SDO, ang mga nagpetisyon sa DAR noong 2004, ang mga nakibaka para ibasura ang SDO at para ipamahagi ang lupa at mga aktwal na nagsasaka sa mga lupang agrikultural ng Hacienda Luisita.

“Sa papalapit na ikawalong taong paggunita ng Hacienda Luisita masaker, nananawagan kami na dapat singilin at pagbayarin ang pamilyang Cojuangco-Aquino sa kanilang mga kasalanan sa mga manggagawawang bukid. Hanggang sa kasalukuyan, sumisigaw pa din ng katarungan ang mga pamilya ng pitong manggagawang bukid na biktima ng masaker at pitong lider-magsasaka at tagasuporta nito na pinaslang ng pamilyang Cojuangco-Aquino at nagdaang rehimeng Arroyo”, banggit ni Lito Bais, tagapangulo ng Ulwu.

“Hanggang sa kasalukuyan, tuluy-tuloy pa din ang mga maniobra’t pakana ng pamilyang Cojuangco-Aquino para panatilihin ang kanilang kontrol sa Hacienda Luisita at pagbabandera ng huwad na batas na CARPer”, banggit ni Bais.

Nanawagan ang Ambala at Ulwu sa iba’t ibang sektor na kundenahin ang isinasagawa ng DAR na nasa ilalim ng pamumuno ni Aquino at labanan ang pakana ng kanyang pamilya na mabawi ang lupa ng Hacienda Luisita.

“Hinahamon namin ang gubyernong Aquino na ipatupad ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng tunay na pamamahagi ng lupa at hindi ang pakanang isinusulong kanyang pamilya,” ani Bais.

About accounting

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply