SSS UMID ID sisimulan na

NAKAPANAYAM ng inyong lingkod si VP Marissu “Susie” Bugante ng Public Affairs and Special Events Division para sa radio program ng “HEALTH & TRAVEL @ SERBSIYO PUBLIKO”.

Sinuspinde ng SSS ang paggawa nila ng ID noong 2010, ang kanilang automated fingerprint matching system (AFIS) at ang pasilidad ng produksyon ng card ay nasira matapos ang isang dekadang paggamit at ang mga naapektuhang kaanib na nag – apply para sa naturang ID mula Oktubre 2009 pataas.

Mahigit sa 1 milyong cards ang naipamahagi ng SSS magmula nang umpisahan ang paggawa ng UMID Card noong July 2011.

May 700,000 UMID Cards na naipamahagi noong ikalawang kalahating bahagi ng taon na proseso ng lumang SSS biometric matching system. Humigit kumulang sa 400,000 UMID Cards ang naipamigay ng SSS ngayong taon nang ang CVS ay mag – umpisa ng kanyang operasyon noong Pebrero 24 ngayong kasalukuyang taon.

Ang mga kaanib na nag – apply ng Unified Multi – purpose Identification System (UMID) Card simula Nobyembre 23, 2012, ay makaaasa na ang mga ID nila ay maihahanda ay maipadadala sa pamamagitan ng koreo sa loob ng 10 working days mula sa araw ng aplikasyon.

Ang SSS ay magbibigay ng UMID Cards sa kanyang mga kaanib na kinabibilangan ng mga manggagawa sa pribadong sector, ang GSIS, sa kanyang mga manggagawa na kabilang sa pampublikong sector, at ang PhilHealth para sa mga hindi kabilang sa mga may SSS at GSIS.

Ang mga aanib sa pamamagitan ng UMID sa mga ahensiyang naturan ay kinakailangang dumaan sa Central Verification System (CVS), na gumagamit ng makabagong biometric technology upang magamit na mapatotohanan ang pagkakakilanlan ng isang tao, upang makasiguro na tanging isa lamang card ang maibibigay at mapupunta sa isang tao.

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply