Accreditation of Technical Service Providers

NABUO ang programang Accreditation of Technical Service Providers (ATSP) ng National Water Resources Board (NWRB) sa tulong at suporta mula sa Water and Sanitation Program–World Bank (WSP-WB) upang mabigyan ang mga maliliit na water utility ng access sa mga dalubhasang tagapayo at mentoring ukol sa teknikal, pinansyal at pamamahala ng mga bagay-bagay kabilang ang strategic investment planning.

Ang mga layunin ng programang ito.
1. Upang makapagbigay ng listahan ng mga dalubhasa (ATSPs) na maaaring lapitan ng mga water utility upang mapabuti ang kanilang operasyon at matulungan sila sa paghahanda ng mga panukalang teknikal at pinansyal sa NWRB;

2. Upang mapabuti ang access ng mga maliliit na water utility sa market-based financing;

3. Upang matulungan ang NWRB sa tungkulin nitong economic regulation.

Naitatag din ng NWRB ang ATSP Revolving Fund upang maibigay ang paunang bayad para sa consultant’s fees sa serbisyong ibinigay sa mga karapat-dapat na maliliit na water utility. Ang ATSP Revolving Fund ay inisyal na napondohan mula sa mga bayaring ATSP ng mga water utility na direktang tinutulungan ng Philippine Water Revolving Fund at ng WSP-WB.

Ang kabuuang halagang naipon ay pinaiikot sa ibang mga water utility na nagnanais makinabang ng bridge financing para sa pagbabayad ng kanilang ATSP fees.

Ang mga pondo ay nagmula rin sa pagproseso ng mga accredited consultant upang maging ATSP.

Kinakailangan nilang magbayad ng kanilang bayarin para sa aplikasyon, pagsasanay at pagkilala. Kumukuha rin ang Fund ng processing fee para sa pamamahala ng bridge financing loan.

Ang mga bayad mula sa Fund ay may kaugnayan sa dalawang pangunahing mga gawain ang accreditation ng mga consultant at ang bridge financing sa mga water utility.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply