Kooperasyon: Daan sa kapayapaan

ALAM nating lahat na sa pagtugon sa isang layunin o mithiin, ang pinagsanib na pwersa ang higit na epektibo kaysa sa nag-iisang pwersa lamang. Kooperasyon ang tawag dito at napakahalagang elemento nito tungo sa ikatatagumpay ang kung anomang mithiin lalo pa’t kung ang mithiin ay para sa kapakanan ng bawat miyembro ng nagkakaisang puwersa.

Walang pinagkaiba rito ang mithiin nating lahat na maging isang mapayapa, masagana at maunlad na bansa ang Pilipinas. Kasabay nito ay hindi matatawaran ang pagtanaw at pagtanggap na ang mga mithiing ito ay nakasalalay sa ating karagatan dahil isang bansang pandagat nga ang Pilipinas.

Sa ganitong paglapit sa ating nagkakaisang mga mithiin, kailangan ang partisipasyon ng lahat ng mga kasapi sa pinagsanib na pwersa, ang mga kikilos at maaapektuhan nito – “stakeholders” ang tawag dito. Ang mga stakeholder ngayon ang kinakailangang magkaisa at magkaroon ng tunay at sapat na kooperasyon upang matamo ang mga mithiin.

Ang inyong Hukbong Dagat ang isa sa mga stakeholder na partner ng sambayanang Pinoy para sa se-guridad ng ating karagatan. Kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga non-government organization at ilan pang mga con-cerned group bilang mga stakeholder din.

Subalit hindi sapat na ang mga organisadong grupo lamang ang kikilos tungo sa pagtatamo ng mga mithiin. Napakalaki ng papel na ga-gampanan ng buong sambayanan o ng ating lipunan mismo tungo sa ating mga mithiin. Kailangan tayong lahat ang kikilos dahil tayong lahat din naman ang maaapektuhan nito. Sa katunayan, hindi sa atin lamang magtatapos ang epekto o bunga ng ating pinagsanib na pagkilos dahil maging ang mga susunod na hene-rasyon din ay maaapektuhan nito.

Kaya’t tayo na at magkaisa tayo sa pangangalaga ng seguridad  pandagat natin dahil tayong lahat ang makikinabang dito. Tayo na at sama-sama tayong abutin ang ating pangarap na magkaroon ng isang mapayapa, masagana at maunlad na karagatan at bansa. Kaya natin yan Pinoy!

—ooo—

Isang malugod na pagbati kay Commodore Manuel Natalio Abinuman sa pagkakatalaga niya bilang bagong Commander ng Naval Forces Southern Luzon (NFSL) sa Legazpi, Albay kapalit ni Navy Captain Rommel Jason Galang bilang Acting Commander ng NFSL. Ang NFSL ang tagapa-ngalaga ng ating karagatan sa Bicol Region at ilang bahagi ng Silangang Bisaya. Congrats sir!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply