Limitasyon ng tungkulin

BAGAMA’T totoo na tungkulin ng simbahan na magbigay gabay sa mga mamamayan kaugnay ng mga usaping moral, mga patungkol sa pananampalataya at Diyos ay wala naman itong karapatan na ipagpilitan ang paniniwala sa mga hindi nila kapanalig sa pananampalataya lalong lalo na sa pamahalaan.

Ang ganitong pagpupumilit gaya ng ginagawa ng mga Romano Katoliko ang siyang pinag-uugatan ng hindi pagkakaunawaan ng mga mamamayan, simbahan at pamahalaan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung kaya marami ang nadidismaya sa mga naglalakihang relihiyon.

May palagay ako na naniniwala pa rin ang mga pari ng relihiyong ito na uubra pa rin ang “theocracy” o ‘yung uri ng pamamahala kung saan ang mga pari at sibil na pamunuan ng pamahalaan ay iisa.

Nakalimutan ng mga paring ito na ang pagpapasunod sa kanilang doktrina ay limitado lamang sa mga marurubdob na kasapi ng kanilang simbahan at hindi nito saklaw ang mga miyembro ng Kongreso habang sila ay gumaganap ng kanilang tungkulin at lalong hindi nila saklaw ang mga hindi kabilang sa kanilang relihiyon.

Ano ang karapatan ng mga paring ito na pasunurin ako sa kanilang doktrina gayong hindi naman ako Romano Katoliko?

Bakit ibig nilang sumunod ang lahat sa kanilang paurong na pananaw? Halimbawa bakit kailangan kong sundin at ng laksa pang iba ang kanilang pananaw sa Reproductive Health? Hindi ba’t ito ay isang uri ng pandarahas na nagaganap lamang noong panahon ng inquisition?

Tila nangangarap ang mga pari at prinsipeng ito ng Simbahang Romano Katoliko na manumbalik ang panahon ng mga prayle o ‘di kaya ay ng inquisition kung kailan milyon ang ipinapatay ng kanilang simbahan. Ibig nilang manumbalik ang kanilang nauupos na kapangyarihan.

* * *

Ano ba ang masama sa RH bill gayong ito ay magbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan kung paano paplanuhin ang kanilang mga pamilya?

Maling isipin na ang pamamahagi lamang ng condom at pills ang layunin ng RH. Ito ay paninira lamang ng mga ayaw magkaroon ng liwanag sa ating kaisipan.

Dapat nating malaman na ang batas ng RH ay mag-aatas sa pamahalaan na magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya, suporta sa mga ibig magplano ng pamilya at pag-aaral tungkol sa pagpaplano ng pamilya.

Hindi po totoo na pinapayagan ng batas na ito ang abortion o pagpapalaglag ng sanggol tulad ng ikinakalat ng mga laban sa batas na ito.

Magbibigay ito ng pagkakataon para matalinong mapagpasyahan ng mga magkakarelasyon kung ibig nila o hindi magkaroon ng anak.

Ang kapangyarihang ito ang labis na ikinatatakot ng reaksyonaryong bahagi ng Simbahang Romano Katoliko.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply