Pagsawsaw ng US sa Oplan Bayanihan binatikos

KINONDENA ng Partido Kumunista ng Pilipinas (PKP) ang papalaking interbensyong militar ng US sa lokal na mga operasyong “counter-insurgency” na nakasaad sa mga kasunduang nilagdaan ng mga opisyal ng Pilipinas at US military.

Magugunitang  ang limang bagong kasunduan nina General Jessie Dellosa, chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Admiral Samuel James Locklear, kumander ng US Pacific Command sa isang serye ng pagpupulong ng Philippine-US Mutual Defense Board and Security Engagement Board noong mga nakaraang araw.

Kabilang sa mga bagong kasunduan ang pagbubuo ng sub-komite para sa teknolohiya at eksperimantasyon hinggil sa mga operasyong sibil-militar, ng isang grupong mag-aasikaso sa makatao at pansakunang pagtugon at ang aktibasyong ng grupong mag-aasikaso sa kontra-terorismo.

Panahon na umano upang igiiit ng sambayanang Pilipino ang lubos na paglalabas sa publiko ng mga kasunduang ito na nagpapahiwatig ng ibayong paglalim ng pagkakasangkot ng US sa panloob na mga usapin ng Pilipinas.

Sinabi pa ng makakaliwang hanay na Dinisenyo ng AFP ang Oplan Bayanihan ayon sa Counterinsurgency Guide of 2009 (Gabay sa Kontrainsurhensya ng 2009) na inilabas ng State Department ng US at ipinatutupad sa gabay ng mga tagapayong militar ng US.

“Nangangahulugan ng pakikialam sa mga internal na mga usapin ng Pilipinas ang pagsangkot ng mga pwersang militar ng US sa pagpaplano at kontra -insurhensyang operasyon sa Pilipinas,” pagdidiin ng PKP.

Samantala, bukod pagbibigay ng estratehikong payo, malaon nang batid na sangkot sa mga taktikal na operasyon ang militar ng US, pagbibigay sa mga lokal na tropang nag-ooperasyon ng paniktik at suportang lohistikal at mga armas para sa eksperimentasyon bukod pa sa pa sa direktang pagsanib ng mga sundalong Ameikano sa mga operasyong kombat,” dagdag ng PKP.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply